Het Actuarieel Genootschap reikt de Johan de Witt prijs 2012 uit

Prof. dr. Steven Vanduffel heeft, samen met co-auteurs Carole Bernard en Phelim Boyle, maandag 4 juni jl. de Johan de Witt publicatieprijs 2012 gewonnen voor de publicatie “Explicit Representation of Cost-Efficient Strategies”. Zina Lekniute ontving de Johan de Witt scriptieprijs 2012 voor haar scriptie ‘A value-based approach to pension plan redesign in the Netherlands. Who will gain and who will lose?’.

Volgens de jury hebben Bernard, Boyle en Vanduffel om meerdere redenen de Johan de Witt publicatieprijs 2012 verdiend. In de publicatie wordt gekeken naar het probleem om een gegeven uitkeringspatroon te realiseren tegen de laagst mogelijke kosten. De auteurs kijken naar het probleem van het vinden van de goedkoopste beleggingsstrategie die een gegeven doelkansverdeling realiseert, terwijl tegelijkertijd voorwaarden worden opgelegd dat de uitbetalingen (deels) worden gekoppeld aan economische slechte tijden. Dit is een belangrijke en interessante stap voorwaarts ten opzichte van de standaardtheorie van kostenefficiënte beleggingsstrategieën.

Steven Vanduffel is verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, Carole Bernard is verbonden aan de University of Waterloo (Ontario, Canada) en Phelim Boyle is een Ierse actuaris verbonden aan Wilfrid Laurier University (Ontario, Canada).

De winnende scriptie van Zina Lekniute analyseert hoe veranderingen in het Nederlandse pensioenstelsel leiden tot een herverdeling van de pensioenwaarde over de verschillende generaties. Deze scriptie sluit volgens de jury perfect aan bij recente discussies over aanpassing van het Nederlandse pensioenstelsel en de gevolgen daarvan voor de verschillende generaties. De scriptie levert op deze manier een belangrijke bijdrage aan het debat over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel.

De veranderingen die in de scriptie onderzocht worden zijn de verschuiving van eindloonregeling naar beschikbare premieregeling en de overgang van nominale aanspraken naar reële. Beide veranderingen leiden tot een waardeoverdracht van de oude naar de jonge generatie.

Zina Lekniute, afkomstig uit Litouwen, is afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg en is werkzaam bij APG in Amsterdam.

Geplaatst in:

De Johan de Witt prijs is ingesteld ter bevordering en stimulering van (praktisch) onderzoek binnen de actuariële wetenschap en de actuariële beroepsuitoefening. De prijs is tevens in het leven geroepen om een brug te slaan naar studenten en aanpalende vakgebieden om zodoende het vakgebied breder te trekken en zichtbaarder te maken. De prijs voor de actuariële wetenschappelijke en/of praktisch toepasbare publicatie bestaat uit een geldbedrag van tienduizend euro en een beeld van Johan de Witt. De prijs voor een actuariële wetenschappelijke scriptie bestaat uit een geldbedrag van vijfduizend euro en eveneens een beeld van Johan de Witt. De prijs wordt ieder jaar uitgereikt door het Actuarieel Genootschap.

De jury van de Johan de Witt prijs bestaat uit: drs. Maarten Dijkshoorn AAG (voorzitter), drs. Margreet Haandrikman AAG, dr. Angela van Heerwaarde AAG, prof. dr. Laura Spierdijk, prof. dr. Marc Goovaerts, prof. dr. Anja de Waegenaere, prof. dr. Antoon Pelsser Hon FIA en dr. Richard Plat AAG RBA.

Voor vragen naar aanleiding van dit persbericht kunt u contact opnemen met Maarten van Meerten, manager PA&PR van het AG, 06 10123515.

AG&AI

website:
http://ag-ai.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234