Speelplaats voor onderzoek naar het jonge kind

Speleon: iPabo, VU en basisscholen werken aan wetenschap in het onderwijs

Het Speleon van de Hogeschool iPabo aan de Jan Tooropstraat wordt woensdag 9 mei a.s. feestelijk geopend door wethouder Lodewijk Asscher. Het Speleon is ingericht als speelplaats waar praktijkgericht en innovatief onderwijsonderzoek een prominente plek heeft. In dit expertisecentrum werken de iPabo, de Vrije Universiteit Amsterdam (LEARN! en het Centrum Brein & Leren) en de basisscholen samen. Het onderwijs heeft behoefte aan bewezen kennis en ervaring over de ontwikkeling van het jonge kind en vooral waar het gaat om de overgangen van peuter naar kleuter naar basisschoolkind.
Speleon staat voor Spelen, Leren en Ontdekken. Bij het jonge kind wordt de basis gelegd voor de taal-, denk - en motorische ontwikkeling. Ook de natuurlijke nieuwsgierigheid die kinderen hebben en hun sociaal emotionele ontwikkeling spelen in deze fases een belangrijke rol. "Een kind begint niet blanco op de basisschool", vertelt Carolien Gravesteijn, lector Jonge Kind aan de iPabo. "Sommigen hebben via de opvang of de school al vroegschoolse educatie gehad. Ook de manier waarop ouders spelen en omgaan met hun kind, is heel verschillend. Wij willen inzicht krijgen in die verschillen en de invloed daarvan op de verdere ontwikkeling."
Zo is er binnen het expertisecentrum een ruimte ingericht waar jonge kinderen (3-7 jaar) kunnen worden geobserveerd terwijl ze spelen, een groepsgesprek voeren of gericht werken aan een taakje. Met als aandachttrekker een boomhut waar in geklommen kan worden en die is ingericht als woning compleet met keukentje en stoeltjes. Vragen die aan bod komen zijn jongens/meisjes verschillen, leeftijdsverschillen, kinderen die uit een 'rijke leeromgeving' komen (veel voorgelezen, beweging, muziek, geprikkeld door natuur, musea e.d.) versus kinderen die weinig worden geprikkeld.
Hebben kinderen uit een stimulerende omgeving een voorsprong en zo ja hoe uit zich dat verder tijdens de basisschool? Welke verschillen zijn er bij kinderen in taal, ruimtelijk inzicht, motoriek, sociale omgang en omgaan met regels? Gravesteijn: "Er is veel bekend uit wetenschappelijk onderzoek. Maar hoe kunnen we deze kennis toepassen, zodat studenten, crècheleidsters, meesters en juffen er echt iets aan hebben? Op welke nieuwe vragen stuit de praktijk? Hoe kunnen we via observaties, aanpassingen en onderzoek antwoord geven op deze nieuwe vragen? Daar richten wij ons op."
Er wordt samengewerkt met studenten, basisscholen en onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). "Samenwerking is een 'must' om beschikbare kennis bij de werkvloer te krijgen", vertelt Gravesteijn. "Maar ook kijken we naar wat praktijkervaring kan toevoegen aan wetenschappelijk onderzoek. Een voorbeeld. Kinderen die tijdens hun peutertijd veel ruimtelijke woorden horen, hebben als kleuter een voorsprong op ruimtelijk inzicht. Hoe gaan we dit doen met peuters? Moeten we ze veel laten puzzelen of bewegen en afstanden laten ervaren, of een combinatie? En hoe krijgen we de omgeving van peuters zo ingericht dat ze in aanraking komen met ruimtelijke woorden, zoals rond, op, naast, boven, stukje, achter e.d."
Tijdens de opening spreken wetenschappelijke partners en VU-professoren Bert van Oers en Jelle Jolles.

Geplaatst in:

U bent van harte uitgenodigd om de opening bij te wonen op woensdagmiddag 9 mei a.s.
Via www.ipabo.nl kunt u zich aanmelden.
Suggestie voor foto-onderschrift: Boomhut in het Speleon heeft grote aantrekkingskracht.
Fotograaf: Robert Stieltjes

Voor meer informatie over de opening kunt u contact opnemen met:
Saskia van Holk, medewerker Communicatie & PR, 020-6137079 of s.van.holk@ipabo.nl
Voor inhoudelijke informatie over het Speleon neemt u contact op met: Hermien Wiechers, projectleider Speleon, 06-12738173 of h.wiechers@ipabo.nl

Hogeschool IPABO

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234