Bezuinigingen treffen Museon hard

Bezuinigingen treffen Museon hard

De adviescommissie Hirsch Ballin vindt het beleidsplan van het Haagse Museon niet overtuigend en stelt een fundamentele heroriëntatie en complete make-over van het museum voor. Voor het nieuwe beleid wordt 4 miljoen euro per jaar gereserveerd en een bedrag van 1 miljoen euro incidenteel voor het realiseren van een nieuwe semi-permanente presentatie.

Het Museon had 5 miljoen euro subsidie aangevraagd; 7,7 % minder dan het prijspeil 2010. Met een bezuiniging van nog eens 20% krijgt het buitengewoon succesvolle Museon (met 170.000 bezoekers per jaar) gemiddeld een substantieel lager budget dan de andere culturele instellingen in de stad.

"Onaanvaardbaar, zo'n bezuiniging is buiten alle proporties", zegt directeur Marie Christine van der Sman. "We gaan proberen het College van B&W en de Haagse Gemeenteraad ervan te overtuigen dat het Museon een gouden instituut is, met een bijzonder krachtig en uniek educatief aanbod, waar jaarlijks ruim 50.000 scholieren op af komen. Het Museon is als Museum voor Cultuur en Wetenschap met een Educatieve missie een inspiratie om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen. Een onmisbaar instituut voor onze kinderen die de toekomst mede bepalen. Als de bezuiniging wordt doorgezet zal dit gevolgen hebben voor de personele bezetting van het museum. Gedwongen ontslagen zullen dan onvermijdelijk zijn. Dit zal absoluut gevolgen hebben voor de kwaliteit van de aangeboden programma's".

In het woensdag verschenen "Het Culturele Kapitaal van Den Haag. Advies Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016" wordt een bezuiniging op de kunstensector in Den Haag voorgesteld van 13 miljoen euro ten opzichte van 2010. Het financiële kader voor het meerjarenbeleid bedraagt 49,1 miljoen euro op jaarbasis. De Commissie adviseert per saldo over een bezuiniging van ongeveer 15% ten opzichte van het subsidieniveau van 2012. Met de 20% bezuiniging op het gevraagde bedrag van 5 miljoen euro wordt het populair wetenschappelijke museum dus extra zwaar belast.
Het College van B&W van de Gemeente Den Haag wil vóór 1 juli komen met een advies over de subsidie 2013-2016. Daarover beslist de Haagse gemeenteraad vervolgens in het najaar van 2012.
Een foto van dit onderwerp is (rechtenvrij) beschikbaar op ANP Fotonet (www.anp-photo.com) en zichtbaar op www.perssupport.nl.

Geplaatst in:

Inlichtingen bij Rob de Winter
Telefoon:
070-3381421 / 06-10905384
Email:
rdwinter@museon.nl

Museon

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234