BDO publiceert jaarcijfers 2011

Omzet over verslagjaar 2011 bedraagt 212,9 miljoen euro
BDO PUBLICEERT JAARCIJFERS 2011

BDO Nederland behaalde in het verslagjaar 2011 een omzet van 212,9 miljoen euro. Dat maakte de accountants- en adviesorganisatie vandaag bekend. Ten opzichte van 2010 betekent dit een daling van 1%. "De stagnerende Nederlandse economie en het dalende consumentenvertrouwen hebben hun weerslag op het resultaat van onze klanten en dus op dat van ons", aldus bestuursvoorzitter Reinder Brummelman. De toekomst ziet Brummelman met vertrouwen tegemoet: "De komende periode gaan we juist volop investeren in de relatie met onze klanten en in het verdiepen van de kennis en kunde van onze professionals."

Het jaar 2011 stond voor BDO mede in het teken van het uitwerken van de strategische visie voor de komende vier jaar. Volgens Brummelman houdt deze visie rekening met externe ontwikkelingen, maar gaat de strategie vooral uit van eigen kracht: "Wij willen ons, in de markten waarin we actief zijn, onderscheiden door het bieden van de allerbeste service aan onze klanten én het leveren van de beste kwaliteit als professioneel kantoor van auditors, accountants, belastingadviseurs en consultants." Wat BDO betreft zijn de professionals daarbij bepalend. "Voor onze partners en medewerkers creëren we de ruimte om hun eigen passie te vinden en hun talenten te benutten. We zijn ervan overtuigd dat die benadering uiteindelijk voor onze klanten en voor BDO als organisatie de meeste toegevoegde waarde oplevert. Mensen tellen", besluit Brummelman.

De kengetallen van 2011
De totale omzet over 2011 bedroeg 212,9 miljoen euro. De accountants realiseerden een omzet van 142,1 miljoen euro, dat hiermee nagenoeg gelijk bleef aan 2010. De belastingadviseurs realiseerden een omzet van 56,9 miljoen euro, een daling ten opzichte van 2010 van 3,2%. De consultants boekten een omzetdaling van 1,4%, naar 13,9 miljoen euro in 2011.

Omzet (x euro 1.000.000): 212,9
Omzet groei ( in %): -1,0%

Omzet per discipline (x euro 1.000.000)
Accountancy: 142,1
Belastingadvies: 56,9
Overige advisering: 13,9
Totaal: 212,9

Medewerkers per discipline in aantallen (ultimo)
Accountancy: 1.131
Belastingadvies: 329
Overige advisering: 105
Ondersteuning: 430
Totaal: 1.995

Medewerkers naar geslacht in aantallen (ultimo)
Vrouwen: 900
Mannen: 1.095
Totaal: 1.995

De markten waarin BDO actief is
BDO heeft een leidende positie in de DGA-markt en een groeiende reputatie bij Organisaties van Openbaar Belang.

DGA-markt
De DGA-markt is voor Nederland van cruciaal belang, het is de helft van de Nederlandse economie. Brummelman: "In de DGA-markt blijft BDO onverkort investeren. Vooral hier vormen de persoonlijke relatie met de klant en de pragmatische instelling van de professional de essentie van goede dienstverlening. Samenwerken tussen de verschillende professionals is het antwoord op de multidisciplinaire vragen van de klant."

BDO adviseert over bedrijfseconomische thema's zoals rendement, belastingplanning, opvolging, personeelsbeleid en vele andere onderwerpen. De jaarlijkse dienstverlening betreft administratieve verwerking van gegevens of controle.

"De maatschappelijke en politieke discussie over de rol van de accountant gaat aan deze klantengroep voorbij," zo geeft Brummelman aan. "Onrust wordt wel veroorzaakt doordat het in de discussies ten onrechte lijkt of de economie slechts bestaat uit beursgenoteerde ondernemingen. Het risicoprofiel en de groep van stakeholders van deze groep ondernemingen en ondernemers is van een geheel andere orde. Zo ook de rol van de accountant en de vraag naar zijn dienstverlening. Er is in dit marktsegment naar onze mening behoefte aan een duidelijk eigen assurance product."

Organisaties van Openbaar Belang
Organisaties van Openbaar Belang met een duidelijke governance-structuur stellen andere eisen aan de accountant of adviseur. Opdrachtgever en gecontroleerde zijn hier verschillend, de groep van stakeholders veelal omvangrijk. Beursfondsen, financiële instellingen, maar ook publieke organisaties en non-profitorganisaties kunnen wat BDO betreft tot deze groep worden gerekend.

Brummelman benadrukt: "BDO conformeert zich aan de strenge normen die hier nodig zijn om onze maatschappelijk rol te waarborgen. Het interne kwaliteitssysteem moet kloppen, maar ook de mentaliteit, de mindset moet juist zijn. Zonder het zelf steeds beter te willen doen vanuit een passie voor het vak, vervalt de accountantsprofessie tot een commodity; het leveren van iets wat wettelijk moet maar waar niemand waarde aan hecht. Het belang van de regels moet tussen de oren zitten, zodat niet alleen mechanisch de regels naar de letter worden nageleefd, maar zodanig dat het een natuurlijke basishouding wordt om in de geest van de regels te acteren. Integriteit is geen systeem maar een attitude."

Scheiding van controle en advies vormt een logische lijn met de governance-structuur zoals deze gangbaar is bij deze instellingen, vindt Brummelman: "Naast de waarborg voor onafhankelijkheid ligt hier de basis van ons uitdagende beroep, ten behoeve van het maatschappelijk verkeer. Laten we dit bewaken en laten we de gebruikers beter wijzen op de controle-inspanningen die we doen en de resultaten die dit werk oplevert."

Terugblik 2011
BDO is in 2011 zeer actief betrokken geweest bij de ontwikkelingen rondom de rol van de commissarissen, zowel ten behoeve van het maatschappelijk verkeer als hun relatie met de controlerend accountant. Brummelman constateert dat er in dit segment toenemende vraag is naar onderzoek en advisering rondom thema's als integriteit, risicomanagement, functioneren van raden van toezicht en het beleid inzake belonen. De BDO Consultancy-dienstverlening op dit gebied neemt toe. Ook de expertise opgebouwd in branches zoals de zorg en de woningcorporatie- en afvalbranche is groeiende. Brummelman: "Bij onze dienstverlening op het gebied van IT, Corporate Finance en Business Restructuring blijft het effect van de marktomstandigheden nog duidelijk merkbaar. Met name de transactiepraktijk blijft nog achter."

De generalistische hands-on-aanpak van de BDO Belastingadviseurs, gecombineerd met specialistische kennis op verschillende gebieden, vormde een belangrijk onderdeel van de dienstverlening in 2011. Brummelman: "Onze fiscale generalisten zijn de vertrouwde adviseurs van onze klanten waarmee zij veelal een duurzame relatie opbouwen. Door het direct contact met de klant weten de adviseurs wat er speelt, kunnen zij de juiste informatie vergaren, goed doorvragen, alle relevante factoren meewegen en waar nodig de juiste specialisten inschakelen." Door de teruggelopen economische activiteit stond het volume van deze dienstverlening onder druk in het afgelopen jaar.

Samen met BDO Engeland verrichtte BDO in Nederland in 2011 voor een groeiend aantal multinationale ondernemingen internationale compliancediensten. Sterk in ontwikkeling is ook de outsourcing van salarisverwerking of de nagenoeg volledige verwerking van de financiële administratie met behulp van de webbased toepassing BDO Direct. Brummelman: "In het afgelopen jaar is verdere ervaring opgedaan met de ontwikkeling richting continuous monitoring en coaching bij de franchiseketens die wij bedienen via BDO Direct."

"Met onze keuze voor kwaliteit en relatie als belangrijkste organisatie-eigenschappen waar de klant op ons mag aanspreken, verplichten we onszelf op die aspecten niks minder dan de beste prestatie te leveren", besluit Brummelman.

Het volledige jaarverslag is te vinden op www.bdojaarverslag.nl/2011.

Geplaatst in:

Over BDO
BDO Accountants & Adviseurs verleent vanuit vestigingen in heel Nederland en met ruim 2.000 professionals diensten op het gebied van accountancy, belastingadvies en consultancy. BDO adviseert ondernemingen in tal van branches en is sterk in de advisering aan het Nederlandse middenbedrijf en familiebedrijven. BDO maakt deel uit van het internationale BDO-netwerk dat bestaat uit zelfstandige en onafhankelijke organisaties, die over de hele wereld onder de merknaam BDO actief zijn op het gebied van de zakelijke dienstverlening.

BDO is een op naam van Stichting BDO te Amsterdam geregistreerd merk.

In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter aanduiding van de organisatie die onder de merknaam 'BDO' actief is op het gebied van de zakelijke dienstverlening (accountancy, belastingadvies en consultancy).

BDO Accountants & Adviseurs is een op naam van BDO Holding B.V. te Eindhoven geregistreerde handelsnaam en wordt gebruikt ter aanduiding van een aantal met elkaar in een groep verbonden rechtspersonen, die ieder afzonderlijk onder de merknaam 'BDO' actief zijn op een bepaald terrein van de zakelijke dienstverlening (accountancy, belastingadvies en consultancy).

BDO Holding B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam 'BDO' optreden.

BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO-netwerk en van elk van de BDO Member Firms.

BDO
BDO is a world wide network of public accounting firms, called BDO Member Firms. Each BDO Member Firm is an independent legal entity in its own country. The combined total fee income of all BDO Member Firms was 4.064 million euro in 2011. The global network has more than 1.110 offices in 135 countries, and more than 48,750 partners and staff provide business advisory services throughout the world.

Sara Sprakel
Woordvoering
BDO Nederland
T : 040 - 2698272
F : 040 - 2698399
E : Sara.Sprakel@bdo.nl

BDO Holding BV

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234