Kwartaalcijfers NHG in lijn met verwachtingen

In het eerste kwartaal van 2012 is in overeenstemming met de verwachtingen, het aantal gedwongen verkopen met verlies verder toegenomen en het aantal nieuwe garanties afgenomen. Dit houdt rechtstreeks verband met de actuele ontwikkelingen in de koopwoningmarkt, waarin minder woningen worden verkocht en de prijzen van woningen dalen.

De NHG-kwartaalcijfers zijn conform de prognoses van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Per saldo is de omvang van het garantievermogen, waaruit de verliezen in verband met gedwongen verkopen worden betaald, in het tweede kwartaal van 2012 weer verder gegroeid.

Meer gedwongen verkopen met verlies
In totaal hebben 765 huishoudens in het eerste kwartaal van 2012 vanwege een gedwongen verkoop met verlies een beroep gedaan op de borgstelling van NHG (eerste kwartaal 2011: 491). De toename vloeit grotendeels voort uit meer verkopen met verlies veroorzaakt door (echt)scheiding. Het betreft voornamelijk huishoudens waarin geen van beide partners afzonderlijk de woonlasten kan betalen. Door de prijsdaling van woningen leidt een gedwongen verkoop steeds vaker tot een verlies.

Afname aantal nieuwe garanties
In het eerste kwartaal van 2012 zijn in totaal 28.900 nieuwe leningen met NHG verstrekt in verband met de aankoop of verbetering van een eigen woning. Dat is weliswaar fors minder dan in het eerste kwartaal van 2011 (37.800), maar blijft daarmee nog wel op een hoog niveau. Ruim 80% van de kopers van woningen binnen de NHG-kostengrens, financiert de woning immers met NHG. Als gevolg van de huidige onzekere economische omstandigheden blijft de behoefte aan veilig en verantwoord lenen groot.

"Onder deze ongunstige economische omstandigheden wordt de meerwaarde van NHG meer dan ooit aangetoond", stelt Karel Schiffer, algemeen directeur van NHG. "Enerzijds door het kunnen opvangen van restschulden van mensen die hun woning met verlies moeten verkopen, anderzijds door te voorzien in een toenemende behoefte aan veilig en verantwoord lenen. Daarbij vormt het garantievermogen van het WEW een solide basis voor het beheersen van de financiële risico's."

Garantievermogen blijft groeien
Het garantievermogen waaruit de verliezen in verband met gedwongen verkopen worden betaald, is in het eerste kwartaal van 2012 met 10 miljoen euro gegroeid naar in totaal 740 miljoen euro. De premie-inkomsten in verband met nieuwe garanties zijn dus nog steeds hoger dan de uitgaven in verband met gedwongen verkopen.


Bijlage: Kwartaalbericht "Kwartaalcijfers NHG in lijn met verwachtingen"
Shortlink naar de bijlage: http://bit.ly/HUNNAQ

Geplaatst in:

Informatie over dit persbericht: Afdeling Communicatie
T: (079) 368 28 32 of (06) 176 487 51
E: communicatie@nhg.nl

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234