Wetterskip Fryslan neemt initiatief voor vissenatlas

Wetterskip Fryslan werkt samen met andere partijen aan een vissenatlas. Hiermee krijgt het waterschap meer inzicht in de samenstelling van de visstand, verspreiding van vissoorten en de rol van de vissen in de ecologie van het water. Doel is gegevens over de verspreiding van alle vissoorten in het werkgebied van het waterschap te verzamelen en te publiceren.

In andere provincies wordt al met vissenatlassen gewerkt. Deze blijken in een grote behoefte te voorzien. "Bij de uitvoering van ons werk aan het water en de aanleg van vispassages is het voor Wetterskip Fryslan van belang dat we weten waar we rekening mee moeten houden. Een vissenatlas is daarbij een mooi hulpmiddel", aldus dagelijks bestuurslid Roel de Jong van Wetterskip Fryslan.

Betrokken partijen
In het project vissenatlas werkt Wetterskip Fryslan onder meer samen met vrijwilligersorganisatie RAVON, Werkgroep Vissen Onderzoek Friesland, Sportvisserij Fryslan, Friese Bond van Binnenvissers, Provincie Fryslan, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. "Bij deze organisaties zijn veel gegevens over vissen beschikbaar, maar een goede database ontbreekt nog. Wetterskip Frysl(aa)n heeft de belanghebbende partijen met positief resultaat gevraagd samen te werken aan de vissenatlas'', vertelt De Jong. Adviesbureaus Fryslan Grien en Altenburg en Wymenga coördineren het project en doen onderzoek.

Stand van zaken
Het verzamelen van de gegevens en het bouwen van een database is inmiddels in gang gezet. Er is al een zogenaamde werkatlas beschikbaar. De komende periode wordt 'in het veld' nog onderzoek gedaan naar de ontbrekende gegevens. Alle informatie wordt vastgelegd in een database die aansluit bij bestaande databanken. Zo kan de vissenatlas actueel worden gehouden.

De uiteindelijke verschijningsvorm (gedrukte en/of digitale versie) van de vissenatlas is afhankelijk van financiering. Daarvoor doen de samenwerkende partijen een beroep op betrokkenen en geïnteresseerden. Ook gaat het waterschap op zoek naar particuliere sponsoren.

Overhandiging werkatlas
Zaterdag 31 maart neemt dagelijks bestuurslid Roel de Jong een exemplaar van de eerste werkatlas in ontvangst tijdens een bijeenkomst van de Werkgroep Vissen Onderzoek Friesland.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Manon Sluijter, communicatieadviseur Wetterskip Fryslan, tel. 06-83707979.

Wetterskip Fryslan

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234