Aankondiging publicatie Algemene Rekenkamer Monitoring vervanging F-16

Aankondiging publicatie van de Algemene Rekenkamer Monitoring vervanging F-16. Stand van zaken december 2011; inzetbaarheid F-16 en ontwikkelingen Joint Strike Fighter

De Algemene Rekenkamer publiceert op dinsdag 3 april 2012 om 18.00 uur het rapport Monitoring vervanging F-16. Stand van zaken december 2011; inzetbaarheid F-16 en ontwikkelingen Joint Strike Fighter.

De Algemene Rekenkamer informeert de Tweede Kamer sinds 2005 jaarlijks met een monitorrapport over de stand van zaken rond de vervanging van de F-16's van de Nederlandse krijgsmacht en de verwerving van de Joint Strike Fighter (JSF). In de editie van het monitorrapport die op 3 april 2012 wordt gepubliceerd is de balans opgemaakt tot aan het eind van 2011. Hierbij wordt aandacht geschonken aan de gevolgen van het langer in de lucht houden van de F-16-straalvliegtuigen nu in deze kabinetsperiode geen vervangingsbesluit wordt genomen en op het defensiebudget wordt gekort. De Algemene Rekenkamer heeft gekeken naar de financiële gevolgen, de inzet van mensen en materieel en de relatie met de ambities van het kabinet bij de inzet van militaire middelen voor het internationale beleid. Ook de ontwikkelingen rond de JSF voor de Nederlandse luchtmacht komen aan bod.

De Algemene Rekenkamer geeft op 3 april een persbericht uit over dit monitoringsonderzoek.

Embargo-exemplaren
Een embargo-exemplaar van dit onderzoeksrapport en het persbericht (op papier of als pdf) zijn voor de pers op aanvraag te krijgen op dinsdag 3 april 2012 om 13.00 uur. Hiervoor moet een embargoformulier per e-mail ingevuld worden, verkrijgbaar via 070-3424400 of voorlichting@rekenkamer.nl. Het embargo loopt af op 3 april 2012 om 18.00 uur. Vanaf dat moment is het rapport ook beschikbaar op www.rekenkamer.nl.

Persvoorlichter Joost Aerts (070 3424 189 / 06 2024 8703) is beschikbaar voor meer informatie.

Algemene Rekenkamer

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234