Coöperatie VGZ past maximale tarieven mondzorg niet toe

Coöperatie VGZ is voor vrije prijsvorming binnen de mondzorg, maar constateert uit recent onderzoek dat dit nog steeds leidt tot een te grote prijsstijging van ongeveer 9 procent. Voor dit onderzoek zijn 65.000 binnengekomen declaraties onderzocht. VGZ merkt op basis van vragen van haar klanten dat zij het beleid over de maximale tarieven mondzorg niet tijdig heeft gecommuniceerd. Daarom is besloten om de maximum tarieven per behandeling niet toe te passen. Hiermee komt VGZ de klant tegemoet.

VGZ heeft de afgelopen maanden voorspeld dat de nieuwe vrije tandartstarieven in 2012 zouden leiden tot een forse kostenstijging. Dit bleek uit onderzoek, gebaseerd op 500 tariefslijsten van tandartsen. Nu zijn ook daadwerkelijk de eerste 65.000 binnengekomen declaraties geanalyseerd. VGZ ziet dat het eerder geschetste beeld nog steeds opgaat, namelijk een prijsstijging van ongeveer 9 procent.

VGZ heeft van haar klanten vragen ontvangen over vergoedingen rondom mondzorg. Het heeft daarbij gemerkt dat zij het beleid over de maximale tarieven mondzorg niet tijdig heeft gecommuniceerd . Coöperatie VGZ heeft daarom besloten om voor al haar merken (VGZ, Univé Zorg, IZA, UMC en Cares) de maximale tarieven mondzorg niet toe te passen tot het einde van het jaar. Bijvoorbeeld voor het merk VGZ betekent dit afhankelijk van het aanvullende pakket een vergoeding van 80% per behandeling tot 250, 500 of 1000 euro per jaar.

VGZ blijft ook in de toekomst de tandartstarieven monitoren. Op deze wijze wil de zorgverzekeraar haar klanten inzicht geven in de ontwikkeling van de tarieven. Tandartsen met redelijke tarieven komen op de 'groene lijst', tandartsen met extreme uitschieters in de tarieven worden aangesproken.

Coöperatie VGZ informeert haar klanten en zorgaanbieders de komende weken verder over de gevolgen van deze maatregel.

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234