Atsma loopt warm voor natuurlijke aanpak wateroverlast

Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) is enthousiast over de natuurlijke aanpak van wateroverlast. Het systeem werkt volgens hem en scheelt veel geld. Je zou wel gek zijn als je deze combinatie van waterveiligheid, natuur, recreatie en landbouw laat liggen, zei Atsma maandag aan het einde van een werkbezoek aan De Onlanden. Dit natuurgebied, onder de rook van de stad Groningen, werd begin dit jaar voor het eerst ingezet als waterberging toen het noorden kampte met hoogwater.

Met een investering van 1,1 miljoen euro droeg staatssecretaris Atsma, die gaat over klimaatbeleid, bij aan de aanleg van De Onlanden, die in totaal 41 miljoen euro kostte. Het gebied is de grootste klimaatbuffer (2000 hectare) van Nederland, tot stand gebracht door onder andere Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het waterschap Noorderzijlvest, en overheden zoals de provincie Drenthe.

Teo Wams, directeur natuurbeheer van Natuurmonumenten, reageerde blij op de opstelling van Atsma. ,,Wij wilden laten zien dat deze aanpak, natuur als bondgenoot van de mens, werkt en dure technische maatregelen zoals dijken, sluizen en stuwen overbodig maakt. Wij hebben niet primair geld nodig.'' Je kunt daarmee, in een economisch moeilijke tijd, geld uitsparen, benadrukte Wams die tevens voorzitter is van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers waarin Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer samenwerken met ARK Natuurontwikkeling, De 12Landschappen, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging en het Wereld Natuur Fonds.

Atsma spoorde de coalitie aan met nieuwe klimaatbufferprojecten te komen voor het laaggelegen westen van Nederland. De verdroging met alle risico's van dien voor dijken, de verzilting en het nijpende watertekort vragen daar wat hem betreft om een soortgelijke aanpak als in De Onlanden.

De Onlanden werd aangelegd na de wateroverlast in 1998 toen Groningen geen droge voeten hield. Een gouden greep, concludeerde maandag projectleider Gerard Zeemans van Noorderzijlvest. Het blauwe goud, in de woorden van Drents gedeputeerde Rein Munniksma, die de snelheid prees waarmee De Onlanden na drie jaar plannen in drie jaar is aangelegd. ,,Over de Tweede Maasvlakte doe je een generatie: 25 tot 30 jaar.'' En niet millimeteren, aldus Hendrik Oosterveld van de bestuurscommissie De Onlanden over de open samenwerking en het grote onderlinge vertrouwen tussen de samenwerkende partijen.

De staatssecretaris werd ontvangen op boerderij 't Hoogeveld in Eelde van biologische boer Sytze van der Goot en zijn vrouw Alma. Aan het bezoek, waarbij Atsma ook werd rondgeleid door het gebied, namen verder ook dijkgraaf Bert Middel van het waterschap Noorderzijlvest, Bert Middel, deel, alsmede enkele andere bewoners van het gebied.

Voor redactie: voor nadere informatie kunt u terecht bij Heleen Paalvast (06-55825191), persvoorlichter Natuurmonumenten.

Natuurmonumenten

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234