Hoeveel vis wil er in het Noorden ons land in?

Binnenkort starten we met een grootschalig onderzoek naar de vistrek. Hoeveel vis wil er in het Noorden ons land in? Een samenwerkingsactie van de 4 noordelijke waterschappen en de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe. Ruim 50 vrijwilligers werken mee om 3 jaar lang 2 keer per week te kunnen monitoren.

Waarom dit onderzoek?
Met dit onderzoek krijgen we een beeld van het aanbod van trekvis langs de Noordkust tijdens de voorjaarstrek en hoe dit zich verhoudt tot de situatie van tien jaar geleden. Ook toen is onderzoek gedaan naar de intrek vanuit de Waddenzee naar het zoete binnenwater. Het gaat om trekvis als de glasaal, driedoornige stekelbaars en spiering. Het onderzoek levert waardevolle gegevens op: waar wil de vis ons land in en kunnen ze hier ook goed langs? En hoe is vergeleken met tien jaar geleden het aanbod van glasaal; een vissoort die volgens velen op punt van uitsterven staat?

Hoe wordt het uitgevoerd?
Om een goed vergelijk te kunnen maken, gebruiken we dezelfde methode als tien jaar geleden. Op 17 locaties - spui- en schutsluizen en gemalen (zie kaartje) - wordt van half februari tot juni 2 keer per week gemonitord. In de praktijk houdt dit in dat de onderzoeker een fijnmazig kruisnet van een vierkante meter aan de zeezijde van het kunstwerk laat zakken, dat na enige tijd weer ophaalt en de vangst vervolgens vaststelt en noteert. Na telling worden de vissen weer terug gezet. Het beste moment om dit te doen, is rond hoogwater. Dan is het aanbod van trekvis het grootst. Het kan dus zijn dat de onderzoekers ook bij nacht en ontij op pad moeten.

Wie voert dit onderzoek uit?
Bijzonder is dat het onderzoek wordt uitgevoerd door een groot aantal mensen uit allerlei organisaties; deels waterschapspersoneel, deels vrijwilligers van de hengelsportfederatie en het Groninger Landschap, de Dollardwerkgroep en de Werkgroep Vissen Onderzoek Fryslan. Wintermans Ecologen Bureau zorgt voor de materialen en rapportage. De Hengelsportfederatie Groningen Drenthe is trekker in opdracht van de vier noordelijke waterschappen.

Dit onderzoek maakt deel uit van het project Ruim baan voor Vissen in het Waddengebied. Een samenwerkingsproject van de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslan en hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Door sluizen, gemalen en stuwen in de waddenkunst én het achterland voor vissen passeerbaar te maken, werken zij aan het voortbestaan van vissen. Het Waddenfonds draagt hieraan bij.

De monitoringslocaties:

1 Den Helder west (DH1)
2 Den Helder oost (DH2)
3 Harlingen (HA)
4 Roptazijl (RZ)
5 Zwarte Haan (ZH)
6 Lauwersoog spui (LO1)
7 Lauwersoog schut (LO2)
8 Noordpolderzijl (NPZ)
9 Spijksterpompen (SP)

Zie pdf voor het overzichtskaartje met de monitoringslocaties.

Geïnteresseerd in dit onderzoek? Op 12 maart kunt u live een monitoringsmoment bijwonen in Noordpolderzijl. U ontvangt hiervoor binnenkort een uitnodiging, met exact tijdstip en plaats.

Voor meer informatie kunt u bellen met:
Albert Jan Scheper, Hengelsportfederatie Groningen Drenthe, tel (0592) 54 28 90
Cora Kuiper, waterschap Hunze en Aa's, tel (0598) 69 38 29

Wetterskip Fryslan

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234