TU Delft kiest ENER-G Nedalo voor 2 x 2MW wkk

ENER-G Nedalo levert in 2012 de nieuwe wkk-installaties voor de TU Delft. Mevrouw ir. J.G. Stokkers, directeur facilitair management en vastgoed, en ir. Jurgen Bergman, algemeen directeur ENER-G Nedalo, tekenden op 8 november de overeenkomst. De omvang van het contract bedraagt circa 2 miljoen euro initiële investering en eenzelfde bedrag voor het tienjarige onderhoud.

De gebouwen van TU Delft zijn geconcentreerd op de TU-campus. Ze worden verwarmd vanuit een centrale stookruimte in het karakteristieke Gebouw 43. Dit is ook de locatie waar de nieuwe warmtekrachtinstallatie komt te staan. De technische specificaties waren gebaseerd op 4 MW energievraag, met de wens om dit met twee installaties te realiseren.

Uitgevoerd met DeNox-systeem
ENER-G Nedalo won de internationale aanbesteding door een combinatie van technische keuzes en prijsstelling. Zo is gekozen voor twee 2 MW-wkk's van marktleider MTU, waarbij de opgewekte elektra via 10kV op middenspanningsniveau aan het net wordt teruggeleverd. Verder vinden enkele modificaties plaats om de installaties te laten aansluiten op de iets hogere temperatuur van de blokverwarming. Om de installatie bovendien aan de gewenste CO2-emissiewaarden te laten voldoen, wordt er ook een DeNox-systeem geplaatst die de uitlaatgassen nabehandelt. De wkk wordt najaar 2012 opgeleverd. Installatie en service voert ENER-G Nedalo in eigen huis uit.

Over ENER-G Nedalo
ENER-G Nedalo is de oudste leverancier van warmtekrachtinstallaties in Nederland en beschikt over de grootste vloot van Europa. Warmtekracht, kortweg wkk, is door slim gebruik van energie dubbele winst: lagere kosten en een aanzienlijke CO2-reductie. De bedrijfsvoering wordt dus duurzamer en draagt actief bij aan actuele milieudoelstellingen. Dat is een sterk verhaal voor het imago, maar ook voor bijvoorbeeld het aanvragen van interessante overheidssubsidies.

Zo werkt wkk
Wie elektriciteit nodig heeft, koopt elektriciteit van het nutsbedrijf, en wie warmte nodig heeft, koopt gas. Bij warmtekrachtkoppeling koopt een gebruiker gas om via een warmtekrachtinstallatie zelf elektriciteit en warmte te maken. De warmte gaat naar de eigen accommodatie. De elektra kan worden gebruikt voor de eigen operationele processen en/of geheel of gedeeltelijk voor extra inkomsten worden teruggeleverd aan het nutsbedrijf. Deze techniek past ENER-G Nedalo al tientallen jaren succesvol toe bij tuinbouw, luchthavens, ziekenhuizen, zwembaden en andere grootverbruikers in energie.

ENER-G plc
ENER-G plc is de Britse moedermaatschappij van ENER-G Nedalo. Het bedrijf levert duurzame energieoplossingen voor opdrachtgevers over de gehele wereld. Via organische groei en acquisities is ENER-G plc uitgegroeid tot een wijdvertakt netwerk van gespecialiseerde ondernemingen. Zo wordt de markt van warmtekrachtinstallaties bediend vanuit vier dochtermaatschappijen: ENER-G Nedalo in Nederland en ENER-G Combined Power in het Verenigd Koninkrijk gezamenlijk voor het hele internationale bestaande speelveld, en ENER-G Polska en Kipszer Energia Technologiai voor de opkomende Oost-Europese markten.

Geplaatst in:

Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Chris van Tiggelen, sales manager, 0297 - 29 32 00, 06 - 12 51 12 37, of cvt@energ.nl.

Kijk voor een kant-en-klaar artikel op energ.nl, menukeuze naslag. Artikelfoto 1: Mevrouw ir. J.G. Stokkers, directeur facilitair management en vastgoed, en ir. Jurgen Bergman, algemeen directeur ENER-G Nedalo, tekenen op 8 november de overeenkomst. Artikelfoto 2: Gebouw 43 op de TU-campus.

Wij stellen het op prijs als wij bij publicatie van u een bewijsnummer (pdf) of link ontvangen. U kunt dit zenden naar bovenvermeld e-mailadres.

ENER-G Nedalo

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234