IJsbericht 4: na nachtje vorst gemalen waar mogelijk uit

Nog één nacht vorst en dan zet Wetterskip Fryslan waar mogelijk de poldergemalen uit. Maandagmiddag concluderen de gebiedsbeheerders van het waterschap dat er nog te veel water uit de bodem omhoog komt om nu al te stoppen met malen. Door dit water vandaag nog weg te malen, voorkomt het waterschap dat de poldergemalen midden in de vorstperiode alsnog aan moeten.

De vorst in de nacht van zondag op maandag is te zwak geweest om de bodem te bevriezen. Daarom komt er nog veel water uit de bodem omhoog. Omdat de waterstand in de afzonderlijke polders onderling sterk kan verschillen, wordt per polder bekeken wat verstandig is. Het stoppen van malen in de polders is één van de maatregelen die het waterschap neemt om bij te dragen aan de ijsaangroei. De omstandigheden hiervoor zijn gunstig, want er is weinig neerslag en wind voorspelt en 's nachts gaat het behoorlijk vriezen. De komende 7 tot 10 dagen lijkt een stabiele vorstperiode te worden.

Dagelijks ijsbericht
Wetterskip Fryslan bericht tijdens deze vorstperiode via de website dagelijks over de weersverwachting en de maatregelen die genomen worden om de ijspret in haar beheergebied te bevorderen. De ijsveiligheid en de organisatie van schaatstochten is een verantwoordelijkheid van de Friesche IJsbond en de plaatselijke ijsverenigingen. Er is regelmatig contact met de meteorologen, provincie Fryslan, de Friese IJsbond, ijsvereniging Visvliet-Pieterzijl en de stichting de Overijsselse Merentocht.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Hanneke Nieuwenhuis via 06-10555599 of Berend Henk Huizing via 06-46172357.

Wetterskip Fryslan

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234