8 op de 10 bedrijven betalen te veel aan servicekosten

Bedrijven die kantoor- of bedrijfsruimte huren betalen naast de huur per m2 ook een bedrag aan servicekosten. In de praktijk blijkt dat veel bedrijven deze afrekeningen te laat ontvangen, de afrekeningen niet transparant zijn en fouten bevatten. Het loont de moeite dit eens door een gespecialiseerd bedrijf te laten uitzoeken. De te veel betaalde kosten kunnen namelijk over meer jaren worden teruggevorderd.

Veel problemen zijn terug te voeren op een gebrekkige administratie bij de verhuurder. Ook krijgen huurders facturen voor diensten die volgens de huurovereenkomst niet aan een huurder in rekening mogen worden gebracht. Daarnaast beschikken lang niet alle huurders over tussenmeters in panden met meer huurders, zodat de verdeling van de energiekosten op onjuiste gronden plaats kan vinden. (In een pand met horecaondernemingen en huurders van ?gewone? kantoorruimte kan de energierekening niet verdeeld worden op basis van in gebruik zijnde vierkante meters.) Het bedrijf Servicekosten Consultancy uit Hoofddorp geeft onthutsende voorbeelden. Uit een onderzoek bij een multinational blijkt dat over een periode van vijf jaar 200.000 euro te veel aan servicekosten is betaald. Deze multinational kreeg pas in 2011 een afrekening over de periode 2006-2010! Maar ook bij kleine bedrijven blijken besparingen mogelijk. Een kinderdagverblijf realiseerde een besparing van 20.000 euro op de servicekostenafrekeningen

Verhuurders trekken vaak klanten met een laag voorschot aan servicekosten en makelaars kunnen makkelijker panden verhuren als er een laag voorschot voor servicekosten staat vermeld. Dat de kosten in de praktijk veel hoger kunnen uitvallen wordt niet altijd vermeld. Als er geen afspraken in de huurovereenkomst staan over de indexering van de servicekosten, kunnen huurders geconfronteerd worden met stijgingen van servicekosten met 60%-100% in een paar jaar tijd.
Het loont de moeite de servicekostenafrekeningen door een specialist te laten onderzoeken. Een gespecialiseerd bedrijf onderzoekt de overeenkomst en allonges, de afrekeningen en bezoekt het pand om de staat van de installaties te bekijken. Als een bedrijf wil verhuizen naar een ander pand is het ook zinvol vooraf de huurovereenkomst te laten doorlichten.

Contactgegevens:
Ron Koning
Bram van Gent
Tel.: 023 - 74 33 990

Servicekosten Consultancy

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234