ANBO: "Maak haast met het pensioenakkoord"

Steeds meer pensioenfondsen berichten dat zij per 1 april 2013 de pensioenen moeten korten. Dat komt vooral door de lage marktrente. Seniorenorganisatie ANBO vindt dat "zorgelijk" en roept minister Kamp op tempo te maken met de invoering van het AOW- en Pensioenakkoord.

De korting is een gevolg van het herstelplan dat veel pensioenfondsen bij de kredietcrisis moesten indienen. Binnen de periode van het herstelplan moeten de fondsen de financiële situatie herstellen om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Een aanzienlijk deel van de problemen is toe te schrijven aan de huidige marktrente. De fondsen moeten de verplichtingen nog steeds berekenen met die marktrente. ANBO vindt dat zorgelijk. Het resultaat op basis daarvan is slecht, omdat de rente nog steeds zeer laag is. Daar is de eurocrisis de oorzaak van. Daarnaast kampen de fondsen met het opvangen van de hogere levensverwachting en enkele fondsen met de tegenvallende resultaten van de beleggingen in het verleden.

ANBO-directeur Liane den Haan: "Korting van de pensioenen is een zorgelijke ontwikkeling. De koopkracht van senioren in de afgelopen jaren door het niet indexeren van de pensioenen al fors onder druk komen te staan. Korting van pensioen is absoluut het laatste middel dat fondsen kunnen en mogen aanwenden. Er is haast is geboden bij de invoering van het AOW- en Pensioenakkoord. In dat akkoord hebben werknemers, werkgevers en kabinet immers afspraken gemaakt om financiële schokken op een veel betere manier op te vangen. Het huidige stelsel doet dat duidelijk niet. Zonder invoering van het pensioenakkoord moeten we het met de huidige rekenregels blijven doen. Dan moeten we maar afwachten of de economie zich dusdanig herstelt, dat de fondsen wel aan de toekomstige verplichtingen kunnen voldoen. Wat ANBO betreft is langer wachten dus niet aan de orde. Minister Kamp moet tempo maken met uitvoering van de gemaakte afspraken."

Over ANBO
ANBO is de grootste onafhankelijke belangen- en emancipatieorganisatie voor senioren in Nederland, ongeacht geloofsovertuiging, levensbeschouwelijke, maatschappelijke of politieke opvatting. De seniorenorganisatie is spreekbuis voor bijna 400.000 senioren en wil de zelfstandigheid en de keuzevrijheid van ouderen vergroten, onder meer op het gebied van wonen, werken, vrije tijd, zorg en inkomen. Bovendien geeft ANBO aan leden persoonlijk advies en informatie, en biedt het culturele, sportieve en recreatieve activiteiten en aanzienlijke kortingen. ANBO is lid van FNV, NPCF en Age Europe. Meer informatie is te vinden op www.anbo.nl

Geplaatst in:

-Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank van der Aa, persvoorlichter, telefoon: (030)233 00 64 of 06 - 22 83 21 00. E-mail: f.vanderaa@anbo.nl. Of bellen met Juanita Bouman, plaatsvervangend persvoorlichter, telefoon: (030) 233 00 74 of 06 - 20 61 19 40. E-mail: j.bouman@anbo.nl.

ANBO

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234