Stijging aantal bedrijven en werkgelegenheid biotech sector

Vertrouwen in life sciences & health sector

Leiden, woensdag 18 februari - Waar in 2010 de werkgelegenheid in Nederland daalde, groeide in dat jaar het aantal werkplekken in de Nederlandse life sciences & health sector. Ook groeide het aantal bedrijven in deze sector harder dan het gemiddelde van Nederland. Dit blijkt uit de vandaag gepresenteerde Life Sciences Outlook 2012, een initiatief van de clusterorganisatie Life Sciences Health (LSH) en The Decision Group. Ten opzichte van zeven andere internationale topclusters scoorde de Nederlandse life sciences & health sector in 2010 bovengemiddeld wanneer het gaat om totale omzet en publieke investeringen.

De jaarlijks terugkerende Life Sciences Outlook vergelijkt de prestaties van het Nederlandse life sciences & health cluster met zeven internationale topclusters. De output is gemeten op basis van aantal producten, omzet, aantal bedrijven, werkgelegenheid, publieke en private investeringen. In 2010 groeide de Nederlandse life sciences & health sector op vier van de zes indicatoren. Niet alleen groeide het aantal bedrijven in deze sector (5%), ook het aantal werkplekken (0,5%), het aantal producten (7%) en de publieke investeringen (19%) namen toe. Ondanks een daling van de omzet ten opzichte van 2009 (euro 18,7 miljard), is de omzet van euro 17,7 miljard in 2010 bovengemiddeld ten opzichte van de andere clusters. De omzet komt grotendeels van MSD (Organon) en Philips Healthcare. Nederland scoort in vergelijking met de andere topclusters op vier indicatoren beneden het gemiddelde (private investeringen, omzet, aantal producten en het aantal werkplekken). Net als afgelopen jaren blijft het Boston cluster het beste presteren. Op vier van de zes indicatoren scoort deze regio het hoogst (omzet, aantal producten, publieke investeringen en het aantal werkplekken).

Publieke investeringen
Waar in 2009 nog een grote groei te zien was in private investeringen, stond 2010 in het teken van publieke investeringen. Deze groeiden ten opzichte van het jaar ervoor met 19% naar euro 297 miljoen. Volgens de onderzoekers heeft het Innovatiekrediet hier een grote rol in gespeeld. De private investeringen lagen met euro 280 miljoen aanzienlijk lager dan in 2009 (euro 622 miljoen). Annemiek Verkamman, programmadirecteur van LSH: "2009 was een exceptioneel succesvol jaar doordat een aantal Nederlandse bedrijven mooie deals afsloten met grote farmaceuten. Bedrijven geven dan ook aan dat samenwerking met partners erg belangrijk is en blijft. De deals laten zien dat het voor bedrijven essentieel is om al vroeg te bouwen aan hun internationale netwerk. Zoals verwacht ligt het resultaat in 2010 lager. Ten opzichte van 2008 (euro 167 miljoen) is wel een duidelijke groei te zien."

Life sciences sector vs. algehele economie
Het aantal bedrijven in de Nederlandse life sciences & health sector nam toe van 314 bedrijven in 2009 tot 329 in 2010. De werkgelegenheid in Nederland in deze sector is ten opzichte van 2009 (24.255) licht gestegen in 2010 (24.385). Kijkend naar de periode 2008-2010 groeide het totale aantal bedrijven in Nederland met 9,7%. De life sciences & health sector zit hier met een groei van 10,4% boven. Daarnaast nam tussen 2008-2010 de Nederlandse werkgelegenheid af met 1%, waar het aantal werkplekken in de life sciences juist toenam met 1,2%.

Toekomst
Het Nederlandse cluster ziet de toekomst positief in. De sector verwacht een verdere groei, gelijk aan de groei van internationale life sciences clusters. Opvallend is dat een meerderheid van de respondenten juist positieve effecten verwacht van de reorganisaties bij MSD (Organon) en Abbott. Zo verwacht men een toename van het aantal innovatieve startups. Wel zullen deze reorganisaties grote impact hebben op het aantal banen. Dit zal zich uiten in een daling van de werkgelegenheid in de sector vanaf 2011. De onderzoekers verwachten dat de groei in publieke investeringen slechts van tijdelijke aard is. De overheid snijdt in de investeringen in innovatie. Vooral start-ups en kleinere life sciences bedrijven zullen hierdoor onder druk komen te staan.

Over de Dutch Life Sciences Outlook 2012
In opdracht van Life Sciences Health doet The Decision Group jaarlijks onderzoek naar de positie van het Nederlandse life sciences & health cluster in vergelijking met de internationale top. Gekeken wordt naar de prestatie en vooruitgang op zes verschillende vlakken: aantal producten, omzet, aantal bedrijven, werkgelegenheid, publieke- en private investeringen. De basis voor deze Outlook is een uitgebreide database waarop bedrijfsniveau deze gegevens verzameld zijn. De zeven clusters waarmee Nederland is vergeleken, zijn regio Boston, regio San Diego, regio Research Triangle Park (USA), Groot-Brittannië, Zwitserland, Medicon Valley (Zweden en Denemarken) en regio München. Het rapport kan gedownload worden via www.lifesciencesoutlook.com.

Over LSH
Life Sciences Health (LSH) is de nationale clusterorganisatie van de Nederlandse life sciences & health sector. LSH heeft de ambitie het innovatieve potentieel van de sector optimaal te benutten, zodat patiënt en maatschappij maximaal kunnen profiteren van de uitstekende Nederlandse positie in onderzoek en zorg. LSH representeert de life sciences sector nationaal en internationaal, voorziet in informatie van, voor en over de sector en faciliteert netwerkgelegenheden en samenwerking. De waarde voor het bedrijfsleven is hierbij het uitgangspunt. Om haar doelen te realiseren, werkt LSH nauw samen met andere spelers in het veld. Zie ook www.lifescienceshealth.com.

Over de Decision Group
The Decision Group is een strategy consulting firm. Zij helpt haar klanten betere business beslissingen te nemen. Daarnaast doet ze onderzoek naar relevante en innovatieve onderwerpen op het gebied van Healthcare, Life Sciences, Strategie en Governance. Daarvoor onderhoudt ze nauwe banden met ondermeer Harvard Business School, Erasmus Universiteit Rotterdam, The George Washington University, Nyenrode en Universitat St Gallen.


Voor vragen en / of meer informatie kunt u contact opnemen met:
Wieteke Wouters (LSH) - 31(0) 71 332 2036 / wieteke.wouters@lifescienceshealth.com
Elisabeth Verheijen (Het PR Bureau) - 31(0) 20 670 2232 / elisabeth@hetprbureau.nl

Voor vragen en / of meer informatie kunt u contact opnemen met:
Wieteke Wouters (LSH) - 31(0) 71 332 2036 / wieteke.wouters@lifescienceshealth.com
Elisabeth Verheijen (Het PR Bureau) - 31(0) 20 670 2232 / elisabeth@hetprbureau.nl

Life Sciences & Health Innovatie Programma

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234