Wetterskip Fryslan stelt callcenter in

Wetterskip Fryslan richt vanaf 15.00 uur een callcenter in. Hier kunnen inwoners van Fryslan en het Groninger Westerkwartier terecht met vragen over de wateroverlast en de maatregelen die genomen worden. Bovendien kunnen inwoners meldingen doen van situaties die om extra aandacht vragen.
Dit telefoonnummer is: 058 292 2222.

Het hoogste waterpeil in Noordoost Fryslan lijkt voorlopig bereikt. De komende 48 uur blijft het water nog hoog, omdat er geen water gespuid kan worden op de Waddenzee. Sinds het weekend draaien het Hooglandgemaal in Stavoren en het Woudagemaal in Lemmer op volle toeren, om overtollig water uit de boezem naar het IJsselmeer te pompen.

Actiecentrum
Wetterskip Fryslan heeft permanent een actiecentrum ingericht op haar hoofdkantoor in Leeuwarden, van waaruit de inspecties en maatregelen gecoördineerd worden. Ook op Ameland is een actiecentrum actief.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie: Berend Henk Huizing, telefoon 0646172357 en Hanneke Nieuwenhuis, telefoon 0610555599.

Wetterskip Fryslan

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234