Inzet vrijwilliger bij schuldhulp loont

Utrecht, 21 december 2011

Inzet vrijwilliger bij schuldhulp loont

Vandaag neemt mevrouw Ortega-Martijn, lid van de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het rapport Maatschappelijk rendement van vrijwilligersprojecten in de schuldhulpverlening in ontvangst..De conclusie uit het rapport luidt dat de inzet van vrijwilligers bij schuldhulpverlening zichzelf dubbel en dwars terugbetaalt

Het rapport is gemaakt door Social Force en Regioplan in opdracht van acht organisaties die met de zogenaamde 'Ortega-gelden' projecten hebben uitgevoerd op het gebied van de inzet van vrijwilligers bij schuldhulpverlening. De acht organisaties zijn: ANBO, Humanitas, Ihsan, Leger des Heils, Het Nederlandse Rode kruis, SchuldHulpMaatje, Stichting Christelijke Schuldhulppreventie en Vluchtelingenwerk Nederland. Uit het rapport blijkt dat de inzet van de vrijwilligers bij schuldhulpverlening veel oplevert. Het grote maatschappelijk rendement is niet alleen een besparing in geld. De besparing aan kosten voor de maatschappij is vaak driemaal zo hoog als de kosten besteed aan een vrijwilligersproject .En dit bedrag ligt zeer waarschijnlijk een stuk hoger omdat nog niet alle factoren konden worden meeberekend. Daarnaast voorkomt de extra aandacht en tijd die vrijwilligers aan een hulpvraag kunnen besteden, de kans op terugval van de betrokkenen of vermindert deze kans aanzienlijk.

In het onderzoek is met name gekeken naar (financieel te waarderen) effecten als
- preventie en nazorg, waarmee wordt voorkomen dat mensen opnieuw een verzoek voor schuldhulpverlening indienen
- het verhogen van het rendement schuldhulpverlening, waarmee uitval wordt voorkomen gedurende het dure schuldhulptraject en
- voorkoming van crisissituaties, waarmee extra kosten worden voorkomen als gevolg van huisuitzetting of afsluiting van energie of water

Over het algemeen zien we een toenemende interesse bij gemeenten om samen te werken met vrijwilligersorganisaties en krijgen vrijwilligersprojecten zelfs steeds vaker een plek in gemeentelijke beleidsplannen. Veel gemeenten maken op deze manier ruimte voor betrokkenheid van vrijwillige inzet. Met deze onafhankelijke studie, geven partijen aan, dat effectiever kan worden gewerkt, wanneer door de overheid, blijvend wordt geïnvesteerd in goed opgeleide vrijwilligers en goed gecoördineerd vrijwilligerswerk.

Geplaatst in:

- Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Juanita Bouman, plaatsvervangend persvoorlichter, telefoon: (030) 233 00 74 of 06 - 20 61 19 40. E-mail: j.bouman@anbo.nl
-. Of u kunt contact opnemen met Peter Rijsdijk, Projectmanager SchuldHulpMaatje, telefoon 06-30926649 www.schuldhulpmaatje.nl en www.uitdeschulden.nu

Over ANBO
ANBO is de meest invloedrijke onafhankelijke belangen- en emancipatieorganisatie voor senioren in Nederland, ongeacht geloofsovertuiging, levensbeschouwelijke, maatschappelijke of politieke opvatting. De seniorenorganisatie is spreekbuis voor bijna 400.000 senioren en wil de zelfstandigheid en de keuzevrijheid van ouderen vergroten, onder meer op het gebied van wonen, werken, vrije tijd, zorg en inkomen. Bovendien geeft ANBO aan leden persoonlijk advies en informatie, en biedt het culturele, sportieve en recreatieve activiteiten en aanzienlijke kortingen. ANBO is lid van FNV, NPCF, Age Europe en AARP Global Network. Meer informatie is te vinden op www.anbo.nl

Over SchuldHulpMaatje(C)
SchuldHulpMaatje helpt de medemens zonder aanzien van persoon, ras, cultuur, politieke- of geloofsovertuiging. SchuldHulpMaatje is de projectalliantie van 99% van de landelijke kerken en Christelijke organisaties te weten: Kerk in Actie, Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad (LKDB), Evangelische Alliantie (EA), Samen Kerk in Nederland (SKIN)-Migrantenkerken, Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) en Vincentius Vereniging Nederland, Internationale schuldpreventie organisatie Crown Nederland en de NEN 8048 gecertificeerde schuldhulporganisaties Budgetteer en Modus Vivendi.

ANBO

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234