Eva Hoeke stapt op als hoofdredacteur van Jackie

Naar aanleiding van een recente publicatie in Jackie magazine, nummer 49, is er wereldwijde commotie ontstaan over een artikel op pagina 45 met als kop 'De Niggabitch', waarin wordt verwezen naar Rihanna en haar kledingstijl. Dit woord wordt in Amerika gebruikt als slang.

Op deze woordkeuze, zoals gepubliceerd in Jackie, is via de verschillende sociale media emotioneel gereageerd. In een eerste reactie hierop heeft hoofdredacteur Eva Hoeke via Twitter verklaard dat dit woordgebruik bedoeld was als grap en bood iedereen die zich hierdoor gekwetst voelde haar excuses aan. Deze reactie leidde tot nog meer consternatie, omdat er tevens werd gerefereerd aan het gebruik van deze term, door Hoeke zelf, elders in het magazine. In een tweede reactie via Twitter kwam Hoeke tot de volgende conclusie: '1. Geen slechte grappen in het blad plaatsen 2. Niet doen alsof een slechte grap goed is. Sorry jongens. My bad.' De reacties op de sociale media kregen nu een internationaal karakter. In een derde reactie bood Hoeke zelfs een rectificatie aan in de eerstvolgende editie van Jackie. Deze morgen reageerde Rihanna via Twitter op het verschenen artikel. Zij was woedend op het gebruik van het woord 'niggabitch' en eindigde het bericht met 'Fuck you Eva'. Via de sociale media werd Hoeke op allerlei manieren beschimpt en bedreigd.

Naar aanleiding van deze gebeurtenissen is zij in overleg getreden met uitgever Yves Gijrath van GMG. Zij kwamen tot de volgende, gezamenlijke, conclusie: In het belang van Jackie magazine en alle betrokkenen zal zij haar functie als hoofdredacteur per direct neerleggen. Hoeke geeft hierover het volgende commentaar: "Ik realiseer me dat mijn eerste reactie via Twitter, waarin ik aangaf dat het een grap was, een onvolledige omschrijving was van wat ik, en ook de auteur van het artikel, bedoelde. De term 'niggabitch' is overgewaaid uit Amerika en we hebben er slechts een kledingstijl mee proberen te duiden. Door de enorme druk via de sociale media heb ik me laten verleiden om beterschap te beloven wat betreft het taalgebruik in toekomstige nummers van Jackie. En daarnaast heb ik rectificatie aangeboden. Terwijl ik nu tot de conclusie kom dat rectificatie niet de juiste oplossing is. Ik betreur het dat ik te snel standpunten heb ingenomen over een artikel in Jackie - waar overigens geen enkel racistisch motief aan ten grondslag ligt. Door de gang van zaken ben ik samen met de uitgever tot de conclusie gekomen dat, nu mijn geloofwaardigheid is aangetast, het voor alle partijen beter is als ik per direct mijn functie als hoofdredacteur neerleg. Na mij acht jaar lang met ziel en zaligheid te hebben ingezet voor Jackie, besef ik dat genoemde fouten - weliswaar niet kwaad bedoeld - reden zijn voor vertrek." Uitgever Yves Gijrath betreurt de gang van zaken en prijst de houding van Hoeke, die primair kiest voor de geloofwaardigheid van de titel, die - zo beseft zij zelf terdege - in het geding zou zijn gekomen indien zij was aangebleven. Volgens Gijrath dient er geen enkele twijfel te zijn over de intenties en kwaliteiten van Eva Hoeke, maar is hij wel de mening toegedaan dat deze gezamenlijke beslissing de juiste is. Hoeke concludeert: 'Ik had tot tien moeten tellen, voordat ik ongenuanceerde standpunten via social media kanalen ging innemen.


Hierdoor is mijn geloofwaardigheid in het geding gekomen, en dat past noch bij de rol van een hoofdredacteur, noch bij Jackie Magazine." Jackie magazine zal Rihanna uitnodigen om in de komende uitgave haar gevoel en gedachten kenbaar te maken over het verschenen artikel.

GMG Jackie B.V.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234