ANBO overhandigt eindrapport preventie ouderenmishandeling aan VWS

Utrecht, 15 december 2011

ANBO overhandigt eindrapport preventie ouderenmishandeling aan Tweede Kamer

Het eindrapport van het Europese project EuROPEAN over preventie ouderenmishandeling is op 13 december aangeboden aan leden van de Vaste Kamercommissie VWS.
Ton Elias, ondervoorzitter van de Commissie nam het rapport met resultaten en aanbevelingen in ontvangst. Het project is gefinancierd door de Europese Commissie en medegefinancierd door het ministerie van VWS.

De resultaten van EuROPEAN zijn een website www.preventelderabuse.eu, een online database met 40 'good practices' (oa GGD Rotterdam), aanbevelingen aan de Europese Unie en haar lidstaten, een overzicht van nationale culturele verschillen en achtergronden van de betrokken landen op het gebied van ouderenmishandeling en een checklist ten behoeve van nationale aanbevelingen. Het belang om het bestrijden van ouderenmishandeling zo breed mogelijk op de politieke agenda te plaatsen om ook in andere lidstaten het publieke bewustzijn te vergroten en het taboe te doorbreken, werd onderstreept. De Europese Unie kan daarbij een coördinerende rol vervullen. Maar nationaal zijn integrale programma's nodig. Nederland, Ierland en Oostenrijk lopen hierin al voorop.

Voor Nederland kunnen de uitkomsten en aanbevelingen van EuROPEAN samen met het actieplan 'Ouderen in veilige handen' de nodige extra impuls aan preventie van ouderenmishandeling geven. De uitkomsten van de op 25 november j.l. door ANBO georganiseerde Nederlandse Expertmeeting zullen daar eveneens worden meegenomen. . Deze waren onder meer
Een sturende richtinggevende overheid is nodig om een aantal zaken centraal aan te pakken
- Er is een overkoepelend orgaan nodig t.b.v. monitoring, expertise, beleidsontwikkeling in onderlinge samenwerking tussen stakeholders
- Aanstellen van een onafhankelijke nationale rapporteur die de bestaande infrastructuur moet verbeteren
- De regierol van de gemeente verbeteren en ketensamenwerking stimuleren
- Verbetering van de relatie tussen sector Huiselijk Geweld en Ouderenzorg.
- Landelijke en eenduidige registratie (op basis van uniformiteit bij de stakeholders)
- In het Actieplan is te weinig aandacht voor: hulp aan plegers, empowerment van de ouderen zelf (wat kunnen ouderen zelf bijdragen aan preventie) en preventie bij mantelzorgers (ontspoorde mantelzorg voorkomen)

Ouderenmishandeling is een belangrijk maatschappelijk probleem, dat in geen enkele situatie kan worden geaccepteerd. Het is een schending van mensenrechten.

Vanuit de projectgroep EuROPEAN waren Nel Barendsen (ANBO), Marlou Min (ANBO) aanwezig en Anthony Polychronakis (GGD Rotterdam), deskundige op het terrein van preventie ouderenmishandeling

Een foto van dit onderwerp is (rechtenvrij) beschikbaar op ANP Fotonet (www.anp-photo.com) en zichtbaar op www.perssupport.nl.

Geplaatst in:

Noot voor de redactie:
- Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Juanita Bouman, plaatsvervangend persvoorlichter, telefoon: (030) 233 00 74 of 06 - 20 61 19 40. E-mail: j.bouman@anbo.nl.

Over EuROPEAN:
In het tweejarige project EuROPEAN werkten negen organisaties uit acht Europese landen samen. ANBO was project coördinator, Movisie projectpartner
Nederland, Griekenland, Ierland, Italië, Oostenrijk, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië namen deel aan het project EuROPEAN. ANBO is door de Europese Commissie gekozen als trekker van het twee jaar durende project tegen mishandeling en misbruik van ouderen. Het project is medegefinancierd door VWS.

Over ANBO
ANBO is de meest invloedrijke onafhankelijke belangen- en emancipatieorganisatie voor senioren in Nederland, ongeacht geloofsovertuiging, levensbeschouwelijke, maatschappelijke of politieke opvatting. De seniorenorganisatie is spreekbuis voor bijna 400.000 senioren en wil de zelfstandigheid en de keuzevrijheid van ouderen vergroten, onder meer op het gebied van wonen, werken, vrije tijd, zorg en inkomen. Bovendien geeft ANBO aan leden persoonlijk advies en informatie, en biedt het culturele, sportieve en recreatieve activiteiten en aanzienlijke kortingen. ANBO is lid van FNV, NPCF, Age Europe en AARP Global Network. Meer informatie is te vinden op www.anbo.nl
fotograaf: Richard Mulder

Een foto van dit onderwerp is (rechtenvrij) beschikbaar op ANP Fotonet (www.anp-photo.com) en zichtbaar op www.perssupport.nl.

ANBO

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234