Wetterskip Fryslan neemt stormmaatregelen

Door de storm en de vele neerslag van deze week staat het waterpeil in de Friese boezem hoger dan normaal. Als gevolg van de storm is de waterstand in de Waddenzee zo hoog dat er geen water gespuid kan worden. Het waterpeil in het Lauwersmeer loopt hierdoor zover op, dat de sluizen bij Dokkumer Nieuwe Zijlen gesloten zijn. Vannacht kan er beperkt gespuid worden. Om ook de voorspelde neerslag de komende dagen goed te kunnen verwerken staat het J.L. Hooglandgemaal in Stavoren aan om water uit de Friese boezem naar het IJsselmeer te pompen. Zo werkt Wetterskip Fryslan om wateroverlast te voorkomen

Het normale waterpeil is gemiddeld 52 centimeter onder NAP. Nu is deze gemiddeld 43 centimeter onder NAP. In het noordoosten van Fryslan is sprake van een verhoging van het waterpeil van zo'n dertig centimeter. Dit heeft te maken met de harde westen wind in combinatie met het niet kunnen spuien van water bij Dokkumer Nieuwe Zijlen. In het zuidwesten van Fryslan is mede dankzij de inzet van het J.L. Hooglandgemaal het waterpeil een halve meter lager.

Verzadigde bodem
Door de droge novembermaand heeft de bodem veel regenwater kunnen opnemen, maar nu is de bodem verzadigd en stroomt het water direct naar de sloten en de boezem. Het waterpeil in de kanalen, vaarten en sloten komt hierdoor langzaam omhoog. Bij de huidige weersverwachting wordt de hoogste boezemwaterstand vrijdag 9 december verwacht: gemiddeld 40 tot 38 centimeter onder NAP. In het weekend zal de waterstand weer dalen.

Boezemkaden op veilige hoogte
Om alle belangrijke kaden van de Friese boezem op veilige hoogte te houden werkt Wetterskip Fryslan doorlopend aan het ophogen van de boezemkaden. Hiermee voldoen ze aan de veiligheidsnormen wat betekent dat hoge waterstanden geen gevaar opleveren. In sommige lokale gevallen zijn echter wel extra maatregelen nodig. Bijvoorbeeld het leggen van zandzakken op lagere secundaire kaden, of het sluiten van sluisdeuren. De rayonbeheerders van Wetterskip Fryslan houden daarom de kaden en de weersomstandigheden de komende dagen goed in de gaten.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Berend Henk Huizing, senior communicatieadviseur Wetterskip Fryslan, telefoon 06-4617 2357

Wetterskip Fryslan

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234