Boekpresentatie: De opmerkelijke Joodse bijdrage aan naoorlogs NL

PERSUITNODIGING/PERSBERICHT

BOEKPRESENTATIE
"AAN HET WERK. "
DE OPMERKELIJKE JOODSE BIJDRAGE AAN NAOORLOGS NEDERLAND
Door André Agsteribbe

Amsterdam- Op woensdag 7 december aanstaande vindt tussen 14.30 uur en 16.30 uur in hotel Casa 400 te Amsterdam de boekpresentatie plaats van "Aan het werk. De opmerkelijke Joodse bijdrage aan naoorlogs Nederland.", door auteur André Agsteribbe.
Het boek beschrijft aan de hand van persoonlijke portretten hoe een zeer kleine groep van Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog, tegen alle verwachtingen en omstandigheden in, door hun werk een opmerkelijke bijdrage heeft geleverd aan naoorlogs Nederland. Het boek is een hommage aan deze mensen.

Tijdens de boekpresentatie verzorgen twee van de geportretteerden een korte inleiding: Herman van Praag (emeritus hoogleraar psychiatrie en grondlegger van de biologische psychiatrie in Nederland) en Anita Leeser-Gassan, oud-rechter en decennia lang het gezicht van het Nederlandse kinderrecht.

André Agsteribbe: "Dit boek is een hommage. Een hommage aan die zeer kleine groep die een zo opmerkelijke bijdrage heeft kunnen leveren aan Nederland. Na de Bevrijding stelde men zich in Joods Nederland de vraag of deze gedecimeerde gemeenschap nog wel levensvatbaar was. Velen zagen voor de gemeenschap in ons land geen toekomst meer. De vraag naar de mogelijke betekenis van de leden van die gemeenschap voor de Nederlandse samenleving werd niet gesteld. Indien de vraag naar de mogelijke betekenis van de Nederlandse Joden voor de gehele samenleving wèl zou zijn gesteld, dan zouden hun geringe aantal en hun toenmalige fysieke en mentale staat voldoende reden zijn geweest om een verwaarloosbare rol te voorspellen. Hoe anders is de rol van de Joden in het Nederland van na de oorlog geweest! Opmerkelijk, omdat het inderdaad om een buitengewoon kleine minderheid van nauwelijks vier promille van de toenmalige Nederlandse bevolking gaat, die een bijdrage levert op vrijwel elk maatschappelijk terrein: journalistiek, cultuur, sport, wetenschap, openbaar bestuur, bedrijfsleven. Maar vooral opmerkelijk, omdat hun startpositie zo onvoorstelbaar hopeloos leek in 1945, toen zij merendeels als kansloze groep van berooiden en ontheemden, in hoofdzaak op eigen kracht, weer in de samenleving hun plaats moesten vinden."

Hans Vuijsje, algemeen directeur van Joods Maatschappelijk Werk (JMW), dat de uitgave van dit boek mede mogelijk heeft gemaakt: "Met de uitgave van dìt boek wordt licht geworpen op de invloed van de Sjoa, niet op de gezinssituatie, maar op het werk van de overlevenden. Een werk dat net zo min als het gezinsleven los is te zien van de Sjoa. Een werk dat eigenlijk ook alles moest goed maken. Werk dat het verdriet moest wegdrukken, werk dat moest zorgen voor zelfrespect, inkomen, vreugde en vaak als vervanging moest dienen voor alles dat met de oorlog verloren was gegaan. En, werk dat in de Nederlandse naoorlogse samenleving van grote betekenis is geweest. Werk waartoe, zoals de titel van dit boek in herinnering roept, de opperrabbijn in 1945, in een onbewaakt ogenblik, zijn lotgenoten opriep! Misschien wel hun eerste onbewaakte ogenblik sinds jaren. Met de uitgave van dit nieuwe boek wordt het succes waarmee het werk door de Joodse vervolgingsslachtoffers weer werd opgepakt, vastgelegd en hopelijk aan de vergetelheid ontrukt."

Geplaatst in:

Joods Maatschappelijk Werk (JMW)

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234