Overheid en bedrijfsleven bundelen krachten voor duurzaam inkopen hout

Duurzaam inkopen van hout is een belangrijk thema voor de overheid. In de praktijk lopen overheidsinkopers vaak nog tegen allerlei vragen aan die hen weerhouden de overstap naar verantwoord hout te realiseren. Overheid en bedrijfsleven hebben daarom samen een brochure ontwikkeld met praktische tips voor het inkopen van verantwoord hout. Het eerste exemplaar van de brochure is vandaag aangeboden aan Wiana Partakusuma, directeur Duurzaam Inkopen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De brochure is onderdeel van de Campagne 'Bewust met Hout'. De brochure is ontwikkeld door de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) en de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT) in nauwe samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Unie van Waterschapen, InterProvinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De brochure legt in vijf stappen uit hoe overheidsinkopers de keuze voor verantwoord hout kunnen realiseren.

Mathee van de Vin, voorzitter NBvT: "De tijd is rijp dat alle schakels in de keten verantwoordelijkheid nemen en overstappen op verantwoord hout. Niet alleen de overheid en leveranciers, maar ook de aannemer. Door hout duurzaam in te kopen kunnen we eeuwig gebruik maken van het bos en de producten en diensten die het ons biedt. Dit is alleen mogelijk wanneer we bossen een economische functie geven en in het beheer rekening houden met de sociale en ecologische aspecten."

Op 1 december 2009 werd in het bijzijn van de toenmalige milieuminister Cramer het startschot gegeven voor de campagne 'Bewust met Hout'. Deze campagne heeft als doel om in 2015 het gebruik van verantwoord hout tot norm te maken in Nederland. Inmiddels is het aanbod van verantwoord hout de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. In 2010 was 71% van het hout, dat de houtondernemingen aangesloten bij de VVNH importeerden, aantoonbaar afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Dit hout is voorzien van een FSC of PEFC keurmerk. In 2008 was de duurzame VVNH import 57% en in 2009 63%. Ook in 2011 lijkt de stijgende lijn door te zetten. De houtondernemingen aangesloten bij de VVNH zijn verantwoordelijk voor zo'n 70% van de totale import van hout in Nederland.

In 2011 zijn ook belangrijke stappen gezet in het sluiten van de handelsketen voor verantwoord hout en transparantie van de geboekte resultaten. Inmiddels heeft 90% van de aangesloten houthandelaren en 70% van de aangesloten timmerfabrikanten een handelsketencertificaat. Alleen met een handelsketencertificaat kan een bedrijf het verantwoorde hout ook als dusdanig verkopen en verwerken. De individuele prestaties van de VVNH leden staan vermeld op de website van de VVNH. Daarmee is inzichtelijk in hoeverre aangesloten lidbedrijven de gestelde ambities realiseren. Ook de NBvT maakt de individuele gegevens van haar leden het komend voorjaar transparant via haar website.

"Om het aanbod verder te kunnen vergroten, is het cruciaal dat de vraag naar verantwoord hout toeneemt. Overheidsinkopers kunnen daarbij een cruciale rol spelen door bij overheidsprojecten in de woning- en utiliteitsbouw, grond- weg- en waterbouw en de inrichting van gebouwen de keuze te maken voor verantwoord hout. De overheid is niet alleen een grote verbruiker van hout, maar speelt ook een belangrijke voorbeeldrol voor de markt." aldus Cees Boogaerdt, voorzitter van de VVNH.

Voor verdere informatie:
VVNH
Paul van den Heuvel
Telefoonnummer vast: 036-53 21 020
Telefoonnumer Mobiel: 06 201 33 945

Voor meer informatie over Bewust met Hout kunt u ook kijken op www.bewustmethout.nl

Voor meer informatie over de VVNH kunt u ook kijken op
www.vvnh.nl

Voor meer informatie over de NBvT kunt u ook kijken op
www.nbvt.nl

Schuttelaar & Partners B.V.

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234