Nieuwe Raad van Toezicht Inholland: leden sterke band onderwijs

Vier nieuwe leden Raad van Toezicht Inholland

Den Haag - Hogeschool Inholland heeft een nieuwe Raad van Toezicht (RvT). De voorzitter, dhr. H. (Henk) Breukink, benoemt per 1 december drie van de vier nieuwe leden. Henk Breukink is zelf sinds juli voorzitter van de RvT. De drie leden die starten per 1 december zijn: mevr. dr. M.F. (Margo) Andriessen, mevr. prof. dr. L.E.C. (Lidewey) van der Sluis, dhr. drs. K.(Koos) van der Steenhoven. Het vierde lid is dhr. mr. H.J. (Kees) Rutten. Dhr. Rutten is benoemd op voordracht van de Hogeschoolmedezeggenschapsraad (HMR) en treedt pas toe tot de RvT als zijn werk als interim lid van het College van Bestuur is afgerond. De nieuwe RvT zal zich concentreren op de verbeterslag waar Inholland begin dit jaar mee is gestart.

"De nieuwe leden van de Raad van Toezicht hebben allemaal een onderwijsachtergrond," aldus Henk Breukink, voorzitter RvT. "Omdat bij Inholland de kwaliteit van het onderwijs leidend is, is het van belang dat die deskundigheid ook voluit is vertegenwoordigd in de nieuwe Raad van Toezicht. Met deze vier leden is de onderwijsexpertise in de RvT ruimschoots geborgd. De RvT ziet de komende tijd toe op de uitvoering van het verbeterproces waar Inholland middenin zit. Er worden stevige keuzes gemaakt. De reorganisatie is daar een belangrijk uitvloeisel van. De Raad ziet toe dat het College van Bestuur de soms moeilijke maar noodzakelijke keuzes maakt in dit proces. Inholland kiest voor een solide en degelijke uitstraling. De nieuwe leden passen bij deze uitstraling. Bij het zoeken naar leden, hierin bijgestaan door het Nationaal Register, is dan ook de nadruk gelegd op ervaring en expertise in de onderwijswereld. "

Andriessen
Mevr. dr. M.F. (Margo) Andriessen is een onderwijsspecialist. Ze was lid van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam. Ze is nu actief als interim-manager, bestuurder en adviseur. Ze studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit van Groningen en werkte aan het Criminologisch Instituut. Vanuit die hoedanigheid werkte ze bij de politie voor haar proefschrift 'Kijken bij de Kinderpolitie'. Ook deed ze onderzoek in de achterbuurten (barrio's) van Los Angeles. Daarna is ze overgestapt naar besturen en managen. Ze is tevens Institutional Auditor bij een internationale accreditatie-organisatie.

Van der Sluis
Mevr. prof. dr. L.E.C. (Lidewey) van der Sluis heeft eveneens een onderwijsachtergrond. Ze is hoogleraar Strategisch Talent Management aan Nyenrode Business Universiteit. Daarnaast is zij directeur van het externe netwerk van academici en praktijkbeoefenaars rondom haar leerstoel. Ze studeerde aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde haar doctorstitel aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, met een tussentijdse werkperiode aan de London Business School. Op de Vrije Universiteit bouwde ze een reputatie op als bevlogen docent en vernieuwende denker met visie op het onderwijs en de arbeidsmarkt. Lidewey van der Sluis geldt als een autoriteit op het gebied van strategisch talent management.

Van der Steenhoven
Dhr. drs. K.(Koos) van der Steenhoven was secretaris-generaal bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Sinds 2010 is hij directeur van ABD TOP Consultants. ABD TOP Consultants is de consultancy- en interim-managementgroep die binnen de Rijksoverheid op het hoogste niveau voorziet in de behoefte aan interim-management en advies. Hij studeerde politicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn carrière begon hij als leraar maatschappijleer. Hij was een periode politiek assistent van enkele Tweede Kamerleden. Tevens was hij plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Daarnaast was hij werkzaam voor het havenbedrijf Rotterdam als directeur haveninnovaties.

Rutten
Dhr. H.J. (Kees) Rutten is op dit moment nog interim lid van het College van Bestuur van Inholland. Hij is benoemd op voordracht van de Hogeschoolmedezeggenschapsraad (HMR). Dhr. Rutten treedt pas toe tot de raad wanneer hij zijn werk als interim lid van het College van Bestuur heeft afgerond. Kees Rutten houdt zich bij Inholland bezig met de bedrijfsvoering. Hij heeft op dat gebied veel ervaring opgedaan zowel bij de Vrije Universiteit als in zijn vorige functies in de financiële wereld.

Breukink
Dhr. H. (Henk) Breukink kan bogen op een brede en afwisselende loopbaan. Op dit moment is hij commissaris van diverse, beursgenoteerde en meer publieke organisaties, waaronder de ING Group en woningcoöperatie HaagWonen. Daarnaast is hij coach van senior executives. Dhr. Breukink heeft veel ervaring op het gebied van financieel management, veranderprocessen en HR-management.

Noot voor de pers (niet voor publicatie): voor meer informatie kunt u contact opnemen met Niels Pols, m. 06-52375713, e. Niels.Pols@inholland.nl

Hogeschool Inholland

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234