Crisis drukt innovativiteit

De economische crisis heeft een negatieve weerslag op de innovativiteit in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Onderzoeksbureau EIM uit Zoetermeer meet al sinds 1999 innovatie in het MKB. Het aandeel innovatieve bedrijven is sinds 2007 in rap tempo gedaald. In 2011 heeft het aandeel het laagste niveau bereikt in de afgelopen dertien jaar.

Er is vooral sprake van een daling van het aandeel bedrijven dat samenwerkt om vernieuwingen te ontwikkelen. Ook houden zich minder medewerkers specifiek bezig met innovatie. Het gebruik van externe kennisnetwerken is daarentegen redelijk stabiel.

De economische ontwikkeling blijkt van invloed op de innovatiekracht van ondernemers. In tijden waarin de economische groei tegenvalt, zijn ondernemers duidelijk minder bereid tot investeren in innovatie. De daling van innovatieve activiteiten is het sterktst in de sectoren horeca en overige dienstverlening. In de industrie is het aandeel innovatieve MKB-bedrijven minder afgenomen.

Geplaatst in:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met De heer drs. A. Ruis, telefoonnummer (079) 322 22 54 of stuur een mail naar aru@eim.nl. Het onderzoek is te downloaden of te bestellen op de website www.ondernemerschap.nl. EIM voert voor het ministerie van Eco-nomische Zaken het meerjaren onderzoeksprogramma 'MKB en Ondernemerschap' uit.

EIM

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234