MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs

De afgelopen jaren krijgt ondernemerschapsonderwijs meer en meer aandacht van de overheid. Steeds meer scholen - van basisschool tot en met universiteit - besteden in het reguliere lesprogramma aandacht aan ondernemen.Tot nu toe was echter niet bekend wat het bedrijfsleven, met name het MKB, vindt van de kwaliteit en aansluiting van dit onderwijs. EIM heeft dit onder ruim 2000 MKB-ondernemers onderzocht.

Uit de analyse blijkt dat ruim twee derde van de MKB-ondernemers vindt dat ondernemend gedrag en ondernemerschap bij jongeren via het onderwijs bevorderd moeten worden. De verwachting is dat jongeren door het ondernemerschapsonderwijs daadwerkelijk ondernemender worden en dat er op termijn hierdoor meer ondernemers zijn.

Slechts een klein deel van de MKB-ondernemers is op dit moment al betrokken bij het ondernemerschapsonderwijs. Dit gebeurt voornamelijk via het aanbieden van stages aan leerlingen. Nog eens een kwart wil graag een rol gaan spelen in de toekomst - vooral via het verzorgen van gastlessen op scholen. Het MBO is volgens MKB-ondernemers het meest geschikte onderwijsniveau voor het aanbieden van ondernemerschapsonderwijs, terwijl het primaire onderwijs hiervoor juist geen geschikt onderwijsniveau is.

Aldus de uitkomsten van een analyse op de EIM-dataset MKB Beleidspanel dat als doel heeft het meten van ontwikkelingen in de tijd ten aanzien van het gedrag, het in kaart brengen van menin-gen en prestaties van MKB-ondernemingen en het verzamelen van kennis over het MKB in al zijn facetten.

Geplaatst in:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met De heer drs. B. van der Linden, telefoonnummer (079) 322 22 89 of stuur een mail naar bli@eim.nl. Het onderzoek is te downloaden of te bestellen op de website www.ondernemerschap.nl. EIM voert voor het ministerie van Economische Zaken het meerjaren onderzoeksprogramma 'MKB en Ondernemerschap' uit.

EIM

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234