Stem van verpleegkundigen gehoord: Wet BIG-II van tafel

De eis dat het wetsvoorstel wet BIG-II van tafel moest, heeft duidelijk gehoor gekregen. Namens de verpleegkundigen heeft NU’91 deze eis eerder bij de minister en bij verkenner Rinnooy Kan neergelegd. Vandaag werd de minister geïnformeerd over de bevindingen van Kan. Hij adviseerde om een definitieve streep door deze wet te halen. De minister heeft inmiddels aangegeven dit advies door te voeren.

De andere eis van NU’91 – dat functiedifferentiatie een zaak is van de verpleegkundigen zelf – heeft ook gehoor gekregen. Vooruitlopend hierop is NU’91 al in gesprek gegaan met haar leden. Dit ter voorbereiding op de gesprekken die met verpleegkundigen plaats zullen moeten gaan vinden. Voorzitter van NU’91, Stella Salden, is tevreden met de uitkomsten: “Die hadden in onze ogen niet anders kunnen zijn. Het onderwerp is nu weer terug waar het hoort te zijn: bij de verpleegkundigen zelf. Wij zullen dit samen met onze leden oppakken.”

Onafhankelijk kwaliteitsregister
Een derde punt van NU’91 aan de minister was een onafhankelijk kwaliteitsregister voor verzorgenden en verpleegkundigen. Een register dat niet gekoppeld is aan een van de bestaande partijen. Helaas worden hierover in de brief van Kan geen uitspraken gedaan. Wat de beroepsorganisatie betreft, staat dit punt nog steeds en zal er samen met het werkveld en overige partijen bekeken moeten worden hoe dit te realiseren.

Erkenning en waardering
Naast dit alles geeft Kan in zijn bevindingen heel duidelijk aan dat de verpleegkundige beroepsgroep behoefte heeft aan meer erkenning en waardering voor de geleverde prestaties. Daarbij gaat het om erkenning voor de uitdagende en veeleisende setting waarin verpleegkundigen dagelijks moeten functioneren. En om waardering op basis van goed werkgeverschap, met zicht op aantrekkelijke ontwikkelmogelijkheden en persoonlijke groeipaden in een omgeving waarbinnen met plezier en respect wordt samengewerkt. Volgens Kan lijken lang niet alle bestuurders voldoende oog te hebben gehad voor de positie van de verpleegkundigen binnen hun organisatie. Daaraan valt volgens hem veel te verbeteren.

Gesprek minister
NU’91 is blij met deze erkenning van de problematiek en neemt dit punt dan ook graag mee in het gesprek met de minister dat nog gaat komen. Salden: “Helaas zien wij ook dat dit in de dagelijkse praktijk nog vaak misgaat. Kijk bijvoorbeeld naar de cao-onderhandelingen. Verpleegkundigen en verzorgenden moeten de barricades op om de erkenning en waardering te krijgen die vanzelfsprekend zou moeten zijn. Daar waar de zorg steeds complexer wordt en de zwaarte en werkdruk toeneemt, blijft de erkenning en waardering voor deze beroepsgroep nog steeds ver achter.”

Geplaatst in:

NU'91

plaats:
Utrecht
website:
http://www.nu91.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234