Special Milieu: natuur belangrijke verdienfactor

De vandaag verschenen uitgave van Tijdschrift Milieu is geheel gewijd aan de meerwaarde van natuur. Aan de hand van harde feiten en cijfers maken verschillende auteurs duidelijk dat naarmate de materiële welvaart toeneemt, er onherroepelijk biodiversiteit verloren gaat. Gezien de verwachte verdrievoudiging van de wereldeconomie tot 2050 gaat het vrijwel zeker niet lukken om het verlies aan soorten af te remmen. Dit betekent automatisch dat het ook uit economisch oogpunt bezien zeer verstandig is om veel effectiever om te gaan met ruimte, energie en water.

De special gaat ook in op de negatieve gevolgen voor de biodiversiteit van de bezuinigingsgolf van het Kabinet Rutte. WNF-directeur Van de Gronden vindt niet alleen de hoogte disproportioneel, maar ook de manier waarop dit gebeurt. "Juist dat kleine, dichtbevolkte Nederland had zo iets verzonnen als de ecologische hoofdstructuur. Een lelijke naam voor een fantastische gedachte, namelijk het aan elkaar verbinden van relatief geïsoleerde leefgebieden. En juist in dit onderdeel van het natuurbeleid gaat het mes." In plaats van de EHS te kortwieken, had het kabinet er volgens de WNF-directeur voor moeten kiezen om niet langer ieder biotoopje met elk vlindertje te beschermen. Daarnaast vindt Van de Gronden dat best eens gekeken mag worden naar de efficiëntie van natuurorganisaties.

Uit het extra dikke nummer van het tijdschrift van de VVM, netwerk van milieuprofessionals, blijkt overigens dat de maatschappelijke meerwaarde van natuur aanzienlijk is. Hierin liggen ook belangrijke kansen. Zo levert de natuur een enorme 'gratis' bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering, evenals allerlei onmisbare ingrediënten voor industriële processen. Louise Vet, directeur NIOO-KNAW, noemt in dit verband de natuur een schatkamer voor innovaties. "Een rijke biodiversiteit, schone lucht, schoon water, voldoende grondstoffen, het zijn allemaal factoren die de economie nodig heeft. De natuur biedt die. Geld verdienen, meer welzijn en een rijkere biodiversiteit gaan samen."

De Natuur-special is te bestellen bij de VVM, tel. 073-6215985, e-mail: bureau@vvm.info.

Geplaatst in:

Op verzoek sturen wij u per ommegaande een pdf van de Milieu-special. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met hoofdredacteur Jan de Graaf (06-21905843, graafcom@wxs.nl) of met VVM-directeur Rachel Heijne (06-20770671, r.heijne@vvm.info).

Vereniging Van Milieuprofessionals

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234