FNV Horeca publiceert enqu(ee)te over cao horeca

Vóór 1 april 2012 moet er voor alle 251.000 horecawerknemers een nieuwe cao horeca worden afgesloten. Middels een enqu(ee)te wil FNV Horeca van alle horecawerknemers weten welke onderwerpen zij belangrijk vinden voor de komende cao-onderhandelingen.

Alle leden van FNV Horeca zijn opgeroepen hun mening te geven, maar ook overige horecawerknemers kunnen de korte enqu(ee)te invullen. Het resultaat hiervan vormt het uitgangspunt voor de definitieve voorstellen. Begin november worden deze in een brief aan werkgeversorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) aangeboden. Met de voorstellen gaat FNV Horeca eind november de eerste onderhandelingsronde in.

Alle horecamedewerkers kunnen tot en met dinsdag 18 oktober de korte enqu(ee)te invullen op de website www.fnvhoreca.nl.

FNV Horeca is de grootste vakbond voor werknemers in de horeca met ruim 20.000 leden. FNV Horeca behartigt de collectieve belangen voor alle 251.000 horecawerknemers op het gebied van werk en inkomen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

FNV Horecabond

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234