EIM: Baan erbij belangrijk voor gezinsinkomen startende ondernemers

Enkele jaren na de start met een bedrijf is slechts een kwart van de ondernemers voor het levensonderhoud van zichzelf en het gezin volledig aangewezen op de inkomsten uit het bedrijf. Een op de vijf starters heeft een baan in loondienst als andere eigen inkomstenbron. 21% van de ondernemers is voor een klein deel aangewezen op de inkomsten uit het bedrijf en 30% is zo goed als niet aangewezen op de inkomsten uit het bedrijf. Dit blijkt uit het EIM onderzoek Inkomenspositie van startende ondernemers dat vandaag gepresenteerd wordt.

Ondernemers die niet volledig op de inkomsten uit het bedrijf zijn aangewezen, hebben even vaak wel als niet andere eigen inkomsten. De meest voorkomende andere eigen inkomstenbron is een baan in loondienst. Een veel genoemde reden om naast het bedrijf een baan in loondienst te hebben is dan ook dat de baan financiële zekerheid biedt.

Bij ruim de helft van de ondernemers voorziet iemand anders mede in het levensonderhoud van de ondernemer en het gezin. Dat leidt ertoe dat bij 60% van de ondernemers op drie manieren in het levensonderhoud wordt voorzien: inkomsten uit het bedrijf, andere eigen inkomsten van de ondernemer en als derde is er iemand anders die mede in het levensonderhoud voorziet.

Een op de drie ondernemers heeft het afgelopen bezuinigd jaar op de gezinsuitgaven. Bij de meerderheid van de ondernemers die hebben bezuinigd op de gezinsuitgaven speelde daarbij een rol dat men minder inkomen uit het bedrijf had.

Het inkomen van een ondernemer kan in gevaar komen door ziekte of langdurige arbeidsongeschiktheid van de ondernemer. Een op de drie ondernemers heeft zich verzekerd tegen inkomensderving in geval van ziekte. Eveneens een op de drie ondernemers heeft zich verzekerd tegen inkomensderving als gevolg van langdurige arbeidsongeschiktheid. De meerderheid van de ondernemers die zich niet heeft verzekerd tegen deze risico's is ook niet van plan dat in de toekomst wel te gaan doen.

Geplaatst in:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met De heer drs. A. Bruins, telefoonnummer (079) 322 22 67 of stuur een mail naar abr@eim.nl. Het onderzoek is te downloaden of te bestellen op de website www.ondernemerschap.nl. EIM voert voor het ministerie van Economische Zaken het meerjaren onderzoeksprogramma 'MKB en Ondernemerschap' uit.

EIM

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234