"De Nationale Kunst Loterij" blij met oppakken idee door Politiek!

Bergen, 13 mei 2011 - Namens de stichting 'De Nationale Kunst Loterij' reageert secretaris Felix Timmermans verheugd op de plannen van de VVD om het door de stichting geopperde Cultuurloterij te omarmen. Timmermans: "Na ons zeer positieve overleg met de diverse kamerleden en fracties hadden we deze reactie wel verwacht." "De snelheid waarmee er nu geschakeld wordt overvalt ons een beetje, maar hoe eerder we van start kunnen hoe beter."
"We leggen nu, samen met een aantal experts uit de kunst- en de loterijwereld, de laatste hand aan het concept en verwachten nog voor het einde van het jaar live te kunnen gaan". "We zullen hard moeten doorwerken".
Bezuinigingen op kunst en cultuur door de overheid zijn al jaren gaande. Het initiatief, dat breed wordt gedragen door de kunstsector, is 5 jaar geleden genomen door de stichting 'De Nationale Kunst Loterij'. Timmermans "Naast een brede politieke basis heeft ook het ministerie van OCW, bij monde van de staatssecretaris aangegeven het initiatief te ondersteunen." Overleg met het ministerie van Justitie geeft zicht op de noodzakelijke vergunningen."
Timmermans: "De instellingen schreeuwen om extra middelen." "Onze loterij kan dat deels oplossen"."Gelukkig vissen we niet in de vijver van de bestaande loterijen, daar wij onze loten verkopen aan het bij de beeldende kunst betrokken publiek." "Het laat ook zien dat de sector vol ideeën zit om de gevolgen van de terugtrekkende overheid zo veel mogelijk te compenseren."
De Nationale Kunstloterij:
De Nationale Kunst Loterij stelt zichzelf als doel het bevorderen van de beeldende kunst in de ruimste zin van het woord. De emancipatie van de bevolking op het gebied van de kunst. Het bevorderen van het kunstbezit in de breedste zin.
De Nationale Kunst Loterij wil mensen op een laagdrempelige manier laten kennismaken met hedendaagse beeldende kunst en een nieuwe geldstroom creëren in de 'not for profit' kunstsector om kunst aan te kopen. Maar ook kunstwerken bereikbaar maken voor wie dit normaliter niet haalbaar zou kunnen zijn. Met als extra resultaat: meer omzet voor kunstenaars, meer aandacht voor kunst en cultuur. Timmermans: "Een nieuwe, leuke en spannende mogelijkheid om in het bezit van kunst te komen zonder grote budgetten te hoeven besteden."Niet alleen kunst in een museum, maar ook kunst thuis".
De 'De Nationale Kunst Loterij' verwacht al in 2012 een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het Nederlandse kunstklimaat.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie:
Felix Timmermans secretaris stichting De Nationale Kunst Loterij info@dnkl.nl
T. +31 72 581 2837
M. +31 65 131 0272

Stichting De Nationale Kunst Loterij

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234