Vermogen Oranjes geschat op meer dan EUR 2 miljard

Het vermogen van het Nederlandse koningshuis bedraagt meer dan EUR 2 miljard. Dat blijkt uit een schatting van het beleggersinformatiemagazine Geld & Beleggen, een uitgave van de Amsterdamse vermogensbeheerder Wijs & van Oostveen. Eerder schatte het Amerikaanse zakenblad Forbes het vermogen van koningin Beatrix, hoofd van de familie, op $ 200 miljoen (EUR 158 miljoen) en Quote, het Nederlandse zakenmagazine, op EUR 900 miljoen.

Geld & Beleggen heeft deze schatting gebaseerd op een vaststelling van de Volkskrant in maart 2010. De krant stelde op grond van officiële gegevens van de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC vast dat koningin Beatrix begin 2006 circa $ 11,5 miljoen (toen circa EUR 9,5 miljoen) zou hebben belegd in het Asia Equity Fund van J.P. Morgan. De Rijksvoorlichtingsdienst betwist de omvang van deze belegging. Maar de journalisten van de Volkskrant die destijds het artikel schreven, blijven ook nu nog steeds bij het genoemde bedrag.

Het gegeven dat koningin Beatrix zo'n EUR 9,5 miljoen in het Asia Equity Fund belegd zou hebben, leidt tot redelijke aannames dat de beleggingsportefeuille (uitgaande van 70% vastrentende waarden en 30% zakelijke waarden, met minstens 50 titels in de laatste categorie) begin 2006 een totale omvang zou hebben gehad van circa EUR 1,58 miljard.

Voorzichtige rendementsberekeningen in Geld & Beleggen tonen aan dat deze beleggingsportefeuille nu EUR 1,78 miljard waard zou moeten zijn. Vermeerderd met alle overige bezittingen, door Quote geschat op zeker EUR 250 miljoen, zou het totale vermogen van de Oranjes momenteel meer dan EUR 2 miljard moeten bedragen.

Wijs & van Oostveen

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234