Ex-kankerpatiënt kan straks met ‘schone lei’ verzekering afsluiten

NFK realiseert doorbraak in verzekerbaarheid

Na jarenlange lobby heeft de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) voor een doorbraak gezorgd als het gaat om het verzekeren van ex-kankerpatiënten. Minister Hoekstra legt namelijk vandaag aan de Tweede Kamer voor dat hij een ‘schone lei’-beleid wil invoeren voor ex-kankerpatiënten die een overlijdensrisicoverzekering (ORV) aanvragen, bijvoorbeeld met het oog op het afsluiten van een hypotheek. NFK heeft hier samen met het Verbond van Verzekeraars en de ministeries van Financiën en VWS aan gewerkt.

De schone lei houdt in dat ex-kankerpatiënten die ziektevrij zijn gebleven na een bepaalde termijn niet meer aan hun verzekeraar hoeven te melden dat ze kanker hebben gehad als wordt gevraagd naar hun medisch verleden. De minister legt hiermee een bestuurlijke maatregel op in een sector die volledig zelfregulerend is. Hiermee wordt korte metten gemaakt met de willekeur in het acceptatiebeleid van verzekeraars – de oorzaak voor de ongelijke behandeling van ex-kankerpatiënten.

Om in aanmerking te komen voor het schone lei-beleid zal een kankervrije termijn van 10 jaar gelden. Voor mensen die minderjarig waren toen kanker werd vastgesteld wordt dit 5 jaar. Daarnaast zal voor bepaalde vormen van kanker een kortere termijn dan 10 jaar worden gehanteerd, afhankelijk van diagnose. Komende maanden zal NFK, samen met het Verbond van Verzekeraars, op basis van onder andere de cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) het schone lei-beleid verder uitwerken.

De situatie voor ex-kankerpatiënten is nu zo dat het niet duidelijk is bij welke verzekeraar ze het beste terecht kunnen. De premies en het acceptatiebeleid zijn niet openbaar en daarnaast wordt je verleden als kankerpatiënt aangegrepen om een hogere premie te vragen. Verzekeraars hoeven hier niet transparant over te zijn. Uit het meldpunt van NFK blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de premieverhogingen. “We zien verschillen van wel 40 euro per maand. Dit kan in tien jaar tijd oplopen tot een premieverschil van duizenden euro’s. Je weet als consument wel hoe duur een pak melk bij de concurrent is, maar de premies van overlijdensrisicoverzekeringen zijn niet bekend”, aldus Arja Broenland, directeur-bestuurder van NFK.

NFK is blij met de beslissing van minister Hoekstra. De federatie voert hier al jarenlang lobby voor, zonder beweging te zien bij verzekeraars. Broenland: “Daarom zijn wij afgelopen september naar de politiek gestapt, met onze oproep tot een wetswijziging, waarmee ex-kankerpatiënten aanspraak kunnen maken op het ‘recht om vergeten te worden’. Geweldig dat hier nu gehoor aan is gegeven”.

In september dit jaar publiceerde NFK een onderzoek, waaruit bleek dat zes op de tien respondenten het niet lukte om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Van hen werd 62% door de verzekeraar geweigerd vanwege de diagnose kanker. Een kwart weigerde zelf, omdat de kosten die bovenop de basispremie kwamen te hoog waren. Zelfs na de vijfjaarsoverlevingsgrens lukte het de helft van de mensen niet om een ORV af te sluiten. Vijf jaar na diagnose is in de oncologie een belangrijk moment, omdat de kans op terugkeer van kanker dan klein is - hoewel afhankelijk van diagnose. Vier op de tien moesten blijvend extra premie betalen – soms oplopend tot honderden euro’s boven op de basispremie.

EINDE PERSBERICHT

Reacties van respondenten uit het Doneer Je Ervaring-onderzoek van NFK (augustus 2019), te gebruiken voor publicatie:

“Het was zeer pijnlijk om te worden geweigerd voor een overlijdensrisicoverzekering bij twee verzekeraars en een premieverhoging van 250 euro per maand te krijgen bij een andere. Psychisch deed mij dit erg veel, terwijl mijn gezondheid (ook volgens de oncoloog) al bijna 10 jaar prima in orde is, en de kans op terugkeer van kanker klein.” 

“Van het label kanker kom je nooit meer af, zelfs niet als je helemaal genezen bent en alles weer kan doen wat je voor de ziekte deed.”

“Ik heb in de eerste twee jaar van de polis een premie van ruim 170 euro moeten betalen. De reguliere premie is 16,53 euro. Op het moment van afsluiten van de verzekering was ik zes jaar ‘schoon’. Het voelt als met terugwerkende kracht gestraft worden.”

“Ik vind het ronduit discriminerend dat je als ex-kankerpatiënt na 20 jaar (!) nog een formulier moet laten invullen door de specialist, waar je al 20 jaar niet meer komt omdat je genezen bent verklaard.”

Over NFK

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) is de koepel van 19 kankerpatiëntenorganisaties. Samen komen wij op voor de belangen van álle mensen die kanker hebben (gehad), hun naasten en mensen met een erfelijke aanleg voor kanker. Door middel van ons Doneer Je Ervaring-panel – met 35.000 mensen het grootste (ex-)kankerpatiëntenpanel van Nederland – krijgen wij inzicht in de behoeften en meningen van patiënten en naasten. Deze inzichten delen wij met de politiek, media, zorg, wetenschap en verzekeraars. Zie ook: www.nfk.nl

Geplaatst in:

Voor meer informatie kunnen media contact opnemen met Mirjam van Belzen, belangenbehartiger Kwaliteit van Leven bij NFK op 06 33816715 of communicatie@nfk.nl.

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties

plaats:
Utrecht
website:
http://www.nfk.nl/

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234