Nieuwe zorgdossier Zorgbalans ondersteunt visie op Goede Zorg

Na een geslaagde pilot in een aantal woonzorglocaties van ouderenzorgorganisatie Zorgbalans, wordt vanaf heden in alle woonzorglocaties gewerkt met de webapplicatie Lable Care. Hiermee kunnen de gewoontes, wensen en behoeften van de cliënt nog beter worden vastgelegd, zodat de geleverde zorg en welzijn continu aansluiten bij wat de cliënt vandaag wenst of nodig heeft.

Zorgbalans werkt vanuit haar visie op Goede Zorg volgens het gedachtegoed van Presentie. Dit betreft relationele zorg, die aansluit bij en is afgestemd op de behoefte van de bewoner. Lable Care ondersteunt de cliënt, zijn naasten en medewerkers bij het voeren van het gesprek hierover en zorgt ervoor dat de informatie en afspraken die hiervoor zijn gemaakt direct toegankelijk is in het zorgdossier. Het invoeren van de zorgafspraken, metingen en rapportages kan eenvoudig in het nieuwe elektronische dossier van Zorgbalans, waar de nieuwe webapplicatie Lable Care deel van uitmaakt. Hierdoor hebben de medewerkers meer tijd voor de cliënt zelf en geven zij aan meer werkplezier te ervaren.

Goed beeld van bewoners

Tamara Pieterse, bestuurder van Zorgbalans: “Onze medewerkers zijn erg enthousiast over de eenvoud en de wijze waarop het elektronisch dossier hen helpt bij hun dagelijkse werk. Samen met de bewoner (en/of naasten) worden de gewoontes, wensen en behoeften zorgvuldig beschreven en direct aangepast als de behoefte verandert. Daarom werken vanaf heden alle medewerkers met de webapplicatie Lable Care op al onze woonzorglocaties.”

Lable Care geeft mensen die in de zorg werken op een plezierige manier alle informatie en inzichten en helpt hen om persoonlijke zorg en ondersteuning te bieden, passend bij het leven zoals de cliënten van Zorgbalans dat wensen te leven. De ontwikkelaars van Lable Care hebben zelf stagegelopen in de zorg om het werkproces en de informatiebehoeften zorgvuldig in kaart te brengen. Hierdoor hebben zij een webapplicatie gemaakt waar alle betrokkenen blij van worden: de cliënt, de familie en de zorgprofessional. Hélène Zwaneveld, directeur zorgontwikkeling van Lable Care: “Bijdragen aan leefplezier én werkplezier: daar is het ons bij Lable om te doen.”

Geplaatst in:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Kim Hirs, communicatieadviseur Zorgbalans, via k.hirs@zorgbalans.nl of 023-8 918 918.

Hélène Zwaneveld, directeur zorgontwikkeling Lable, via helene.zwaneveld@lable.nl of 06-51881976.

Over Zorgbalans

Zorgbalans is een grote ouderenzorgorganisatie en een van de grootste werkgevers in de regio Kennemerland en Zuid-Holland Noord. De medewerkers ondersteunen mensen met een zorgbehoefte om zo lang mogelijk op een eigen wijze vorm en inhoud te geven aan hun leven.

Met 3.000 professionele medewerkers en 900 vrijwilligers bieden wij tijdelijke en langdurige verzorging, verpleging, huishoudelijke ondersteuning, behandeling, revalidatie en begeleiding bij dementie. Dat doen we bij mensen thuis, in onze ontmoetingscentra en woonzorglocaties.

Zie ook: www.zorgbalans.nl.

Over Lable

Eenvoud is onze sleutel. Wij vinden dat mensen binnen zorgorganisaties veel beter met elkaar samen kunnen werken door slimmer met informatie om te gaan. Software moet mooi zijn en leuk om mee te werken. Software moet slim en intuïtief zijn en je nieuwe inzichten geven.

Lable ondersteunt zorgorganisaties praktisch bij het realiseren van haar missie en visie. We geloven in organiseren van klein van groot. Dit ondersteunen we met ons elektronisch cliëntendossier Lable Care: een hulp- en informatiebron voor zorgmedewerkers, de cliënt en zijn naasten. De beschikbare data leveren inzichten op voor teams, staf, management/bestuur om de kwaliteit van zorg te volgen, te leren en verbeteren en het primair proces vanuit de specifieke context te faciliteren.

Zie ook: www.lablecare.nl.

Zorgbalans

plaats:
Haarlem
website:
http://www.zorgbalans.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234