TCS Fund wil ABNAMRO overnemen

TCS ( The Children's Sustainability ) Fund maakt zich gereed voor de overname van ABNAMRO.

Zodra Nederland tezamen met de andere 27 EU-landen het politieke besluit heeft genomen het TCS Fund op te tuigen met de EUR 285 miljard die momenteel in de vorm van 570 miljoen EUR 500 biljetten in omloop is zal TCS Fund de landen van de eurozone die hulp nodig hebben, een passende financiering kunnen bieden die weliswaar streng is wat betreft de te stellen voorwaarden en het onderpand , maar wat de rente betreft draaglijk voor de economie van het land.

De EU-landen die in nood zijn zoals Ierland, Portugal, Spanje, Italie, Griekenland en ook Belgie kunnen bij het TCS Fund aankloppen. Door de Ministers van Financien in de eurozone is nu regelmatig overleg gaande over de te nemen maatregelen om de crisis in de eurozone krachtig te bezweren.

Er is voor het overnemen van ABNAMRO een bedrag nodig van EUR 25 miljard om alle in de terugverovering van de bank geinvesteerde geld op 3 oktober 2008 en later aan de belastingbetaler te kunnen teruggeven.


De komende dagen zullen de Ministers van Financien en de EU-regeringsleiders knopen moeten doorhakken. Welke bijdrage zal Nederland gaan leveren wat betreft de te treffen maatregelen ? De eurozone bestaat uit de zeventien EU-lidstaten die de euro hebben ingevoerd als nationale valuta.

Tot de eurozone behoren : - België - Cyprus - Duitsland - Estland - Finland - Frankrijk - Griekenland - Ierland - Italië - Luxemburg - Malta - Nederland - Oostenrijk - Portugal - Slovenië - Slowakije - Spanje. De euro wordt niet alleen gebruikt in de landen van de eurozone, maar ook in Monaco, San Marino en Vaticaanstad (die hun eigen euromunten hebben) en in Andorra, Kosovo en Montenegro. Hetzelfde geldt voor de Azoren, de Canarische Eilanden, Frans-Guyana, Guadeloupe, Madeira, Martinique, Mayotte, Réunion en Miquelon en Saint Pierre. Dat zijn overzeese gebiedsdelen van EU-landen uit de eurozone. Achtergrondinformatie over de reddingspogingen voor de euro is te vinden bij het Montesquieu Instituut in Den Haag.

http://www.montesquieu-instituut.nl .


In de loop van het jaar 2011 wordt een verrassende wending verwacht in de inkomsten van de Nederlandse schatkist door de uitvoering van een voorstel dat bij Minister President Mark Rutte en bij Herman van Rompuy als voorzitter van de Raad van Europese regeringsleiders is neergelegd.

Het betreffende voorstel is auteursrechtelijk beschermd en geregistreerd.

Het gaat om het terugroepen van de 570 miljoen biljetten van EUR 500 die in omloop zijn.

Dat zijn feitelijk renteloze obligaties aan toonder met een totale waarde van EUR 285 miljard.

Het gebruik van deze biljetten ( 35% van het totaal van de in omloop zijnde euro-biljetten ) is nog in nevelen gehuld.

Er zijn bij politici wel vage vermoedens over het gebruik van deze EUR 500 biljetten, maar een echt vruchtbaar debat daarover is in het verleden achterwege gebleven.

Als de EUR 500 biljetten worden ongewisseld in obligaties op naam die rentedragend zijn, wordt een fonds gevormd van maar liefst EUR 285 miljard.

Dit fonds ( TCS ( The Children's Sustainability ) Fund ) zal kunnen worden ingezet voor reddingsoperaties die in diverse euro-landen uitgevoerd moeten worden. De landen zoals Ierland, Griekenland, Portugal, Spanje, Belgie en Italie kunnen op het TCS Fund een beroep doen.

Reeds bij een kleine rentemarge is er voor Nederland met TCS Fund voldoende geld te verdienen om extra ruimte te maken in de begroting van het land.


Zie voor verdere informatie over TCS Fund de website http://www.30miljard.nl .

Informatie bij Jos Hendriks ( voorzitter TCS Fund ) : 0655102879

TCS Fund

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234