Zoon ANP-oprichter vindt herinneringen terug

‘VAN DE POL STREED OOK IN OORLOGSTIJD VOOR ONAFHANKELIJK NIEUWS’

DEN HAAG – In de memoires van Herman van de Pol is te lezen hoe het brengen van onafhankelijk nieuws onmogelijk werd in de oorlog en hoe journalisten van het Algemeen Nederlands Persbureau, ANP, daar al spoedig tegen in verzet kwamen. Direct in mei 1940 namen de Duitsers het persbureau over, maar Van de Pol probeerde eerst op zijn post te blijven. Dankzij baron Carel van Lynden kon hij in de luwte werken aan een schaduw ANP dat onafhankelijk nieuws verschafte aan een college van vertrouwensmannen voor het landsbestuur. Dit is onvermeld gebleven in de oorlogsbeschrijving van Loe de Jong over het koninkrijk der Nederlanden. Deze memoires bieden daarop een aanvulling. Maar ze bieden ook een levendige beschrijving van de gebeurtenissen en de innerlijke spanningen van de hoofdpersoon. ‘Een filmscript’, zo noemt Albert van der Kalle, zoon van een andere hoofdpersoon, het boek dan ook.

Begin augustus overhandigden Frank van de Pol en uitgever Huib Veldhuijsen het eerste exemplaar aan Martijn Bennis, algemeen directeur en CEO van het huidige ANP: ‘Het boek geeft een zeer interessant beeld van het ANP in een tijd die onafhankelijke informatievoorziening vrijwel geheel onmogelijk maakte. We kunnen ons bij die omstandigheden nu nauwelijks meer een voorstelling maken, laat staan dat we kunnen oordelen over hetgeen de toenmalige bestuurders hebben gedaan of gelaten.’

‘Mijn vader werd kort na de oorlog verweten dat hij de bezetters heeft gediend’, tekent Frank op. ‘In het boek wordt duidelijk welke conflicten voor en tijdens de bezetting aanleiding hebben gegeven tot die beschuldiging en welke belangen er op de achtergrond speelden’.

HET ANP IN OORLOGSTIJD geeft inzicht in de ethische en menselijke dilemma’s van een gepassioneerd journalist. Een vaderlandlievend man die het tot zijn levenswerk heeft gemaakt om een nationaal persagentschap op te zetten ‘van geestelijke eenheid waar ons volk trots op kan zijn.’

Frank van de Pol verwerkte zijn vaders latere aantekeningen in het manuscript en suggesties van tegenlezers in voetnoten. Het boek telt 178 pagina’s en is voorzien van illustraties en een naamregister. HET ANP IN OORLOGSTIJD is te verkrijgen via boekenbestellen.nl of via de boekwinkel. Uitgave Perduco, Paperback € 16,95 ISBN 978 94 6406 207 6 of epub € 9,95 ISBN 978 94 6406 208 3. Het boek wordt gepresenteerd op 12 september in Brunssum. Aanmelding is nodig i.v.m. corona via link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepjkqPiY...

(H.H.J.) van de Pol (1894-1971) was, met onderbreking tijdens de oorlogsjaren, van 1935 tot 1960 president-
directeur van het ANP, het persbureau dat hij in politiek roerige jaren met de dagbladdirecteuren opstartte. Directie
en personeel van de toenmalige particuliere persbureaus werden in passende functies overgenomen en op 1 juni
1935 was het ANP een feit. De nieuwste apparatuur stond ieder ter beschikking en niets leek het persbureau in de
weg te staan om uit te groeien tot een modern agentschap met internationaal aanzien. Tot op 20 mei 1940 de
Duitsers het bureau overnamen met als eerste wapenfeit het bevel de 23 joodse medewerkers te ontslaan.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234