OnderhoudNL-lidmaatschap nu inclusief wettelijke arbo-afdekking

Branche-contract RI&E dankzij subsidie Stichting Bedrijfstakheffing

Wie lid is of wordt van OnderhoudNL is meteen verzekerd van het gratis gebruik van de nieuwste branche-erkende RI&E, die de organisatie onlangs heeft laten ontwikkelen. De organisatie heeft besloten tot deze massale actie om alle leden tegelijkertijd van dezelfde RI&E te voorzien. De bedrijven krijgen, vanuit het lidmaatschap aan OnderhoudNL een 3-jarige licentie voor de online RI&E van ontwikkelaar Arboplaats BV. “Dit scheelt de bedrijven veel geld”, zegt OnderhoudNL- directeur Okke Spruijt. “Door de nieuwe Arbowet van 2017 is de RI&E nog belangrijker geworden in het preventie activiteiten die van elk bedrijf wettelijk worden verwacht. Onze branche RI&E is een online dienst geworden, waardoor deze overal en altijd te gebruiken en up -to-date is. En naast de registratie van de risico’s, is het nu ook verplicht de beheersmaatregelen uit de arbocatalogi op te nemen. Normaal betaalt men € 400,- euro per jaar voor dit soort dienstverlening. Dus € 1.200,- voor 3 jaar. Nu maken we het drempelloos omdat we het in één keer goed geregeld willen hebben voor àlle leden. Immers: de boete van i-SZW voor bedrijven die niet beschikken over een RI&E is onlangs verhoogd tot maximaal 4.500 euro. Dat risico willen wij de leden natuurlijk niet laten lopen”.

Week van de RI&E

Deze week is het de Week van de RI&E, een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met de sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). Tijdens de Week van de RI&E wijst het Steunpunt RI&E bedrijven op een aantrekkelijke manier om aan de slag met de RI&E. Deze branchebrede actie van OnderhoudNL is er daar één van.

Bedrijfstakheffing

Het afsluiten van dit grootschalige branche-contract is mogelijk gemaakt door de Stichting Bedrijfstakheffing, het fonds dat in 2016 is opgericht voor de uitvoering van activiteiten op het gebied van Onderwijs, Arbeidsomstandigheden en Branche-versterking. Voorheen waren deze activiteiten ondergebracht bij het O&O-fonds. 

Uitnodiging 

OnderhoudNL heeft in het kader van de nieuwe RI&E zojuist diverse RI&E-bijeenkomsten voor haar leden in het land georganiseerd inclusief de training preventiemedewerker. Bedrijven met maximaal 25 medewerkers die daar de RI&E ingevuld hebben, zijn daarna van toetsing door Inspectie SZW vrijgesteld. Spruijt: “Alle andere leden van OnderhoudNL  met maximaal 25 medewerkerskrijgen van ons binnenkort een uitnodiging voor een dergelijk RI&E bijeenkomst in het land, alwaar de RI&E gezamenlijk kan worden ingevuld en de gratis licentie wordt verkregen. Na afloop van de bijeenkomst gaan de bedrijven naar buiten met een ingevulde nieuwe RI&E, die goedgekeurd is door OnderhoudNL en LBV, een preventiemedewerker met een OnderhoudNL certificaat en een kosteloos gebruik en systeemupdates voor de komende 3 jaar”. 

Deze week wordt ook gestart met RI&E-bijeenkomsten voor bedrijven met meer dan 25 medewerkers. Die bedrijven hebben ook meer wettelijke eisen. Zo dient hun RI&E getoetst te worden door een zogenaamde kerndeskundige en dienen zij een PSA onderzoek (onderzoek Psycho-Sociale Arbeidsbelasting naar werkdruk en ongewenste omgangsvormen/stressoren) anoniem onder alle medewerkers uit te zetten, waaraan minimaal 50% moet hebben deelgenomen. Volledigheids-halve: deze aanvullende wettelijke verplichtingen zijn niet opgenomen in het branchecontract van OnderhoudNL.

Spruijt tot slot: “Wij zetten zo als bedrijfstak in één keer een grote stap op het gebied van preventie!”

Geplaatst in:

Koninklijke OnderhoudNL

plaats:
Waddinxveen
website:
https://www.OnderhoudNL.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234