Nicole van der Meulen in dienst bij Het Expertise Centrum

Den Haag- Vanaf heden is mevrouw drs. N.S. (Nicole) van der Meulen als consultant in dienst bij Het Expertise Centrum (HEC).

Nicole van der Meulen (1984) heeft zich de afgelopen vier jaar gespecialiseerd op het onderwerp identiteitsfraude. Dit gebeurde aan de hand van haar promotieonderzoek aan de Faculteit Rechtswetenschappen van de Universiteit van Tilburg, maar tevens door het verrichten van contractonderzoek voor onder andere het NICC. Door het accent te leggen op identiteitsfraude binnen de digitale omgeving heeft haar onderzoek en kennis de nodige raakvlakken met het werkterrein van Het Expertise Centrum, door het groeiende belang van het thema cyber security en e-identity.

Van der Meulen behaalde haar Bachelor of Arts in politicologie, met specialisaties in internationale betrekkingen & vergelijkende politiek, aan de University of Maryland, Baltimore County in 2005 waarna zij haar studie vervolgde in Nederland aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daar behaalde Van der Meulen in 2006 haar Master of Science in dezelfde discipline.

Na haar studie politicologie startte Van der Meulen haar promotieonderzoek aan de Universiteit van Tilburg bij het International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT). Op vrijdag 10 december zal zij haar proefschrift Fertile Grounds: The Facilitation of Financial Identity Theft in the United States and the Netherlands verdedigen. Voorafgaand aan haar verdediging zal een symposium plaats vinden over het bestrijden van identiteitsfraude in Nederland, waar Chris Jay Hoofnagle (Universiteit van California, Berkeley) en Michel van Eeten (Technische Universiteit Delft) beide een lezing zullen geven.

Nicole van der Meulen treedt toe tot de sector Veiligheid en Leefomgeving bij Het Expertise Centrum.

Geplaatst in:

Het Expertise Centrum is een onafhankelijke organisatie met 65 adviseurs gericht op de publieke sector. HEC is gespecialiseerd in vraagstukken van bestuur en ICT. HEC geeft contra-expertises en adviezen over ICT-organisaties en -projecten. Ook stelt het interim en projectmanagers ter beschikking. Naast de advies en management diensten draagt HEC ook actief bij in het opleiden van goede mensen voor de overheid door middel van onze traineeprogramma's en masterclasses. www.hec.nl

Sinds 2009 is HEC een samenwerking aangegaan met ROI Opleiding, Coaching & Advies.

ROI is een organisatie met 50 medewerkers voor de publieke sector. Via open programma's en maatwerk werken we vol overtuiging aan de versterking van individuele talenten en verbetering van publieke organisaties binnen de maatschappelijk actualiteit. We doen dit op lokaal, nationaal en internationaal niveau. www.roi-opleidingen.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Bianca Valkenburg, M: 06 53714120, T: 070 3514997, E: commercie@hec.nl

Het Expertise Centrum

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234