Onleesbare Kamerbrieven belemmeren besluitvorming

Amsterdam, 17 augustus 2010 - Veel Kamerbrieven die Tweede Kamerleden ontvangen, zijn kwalitatief onder de maat. De brieven zijn lang, slecht opgebouwd, onduidelijk geformuleerd en de centrale boodschap zit vaak diep verstopt. Dat blijkt uit een onderzoek van het Taalcentrum-VU.

Leden van de Tweede Kamer lezen per week zo'n honderd Kamerbrieven. De brieven zijn bedoeld om te adviseren over het beleid of om antwoord te geven op vragen die Kamerleden aan de ministeries hebben gesteld. Kamerbrieven worden opgesteld door ambtenaren bij ministeries.

Het Taalcentrum-VU heeft een steekproef gedaan naar de tekstkwaliteit van Kamerbrieven van zes ministeries. In hoeverre stellen ze Kamerleden in staat om snel een oordeel te vormen over het onderwerp en om te bepalen welk besluit ze hierover moeten nemen? De resultaten zijn weinig hoopgevend: de meeste brieven zijn veel te lang en slecht opgebouwd. Bovendien is de formulering onduidelijk en de centrale boodschap zit vaak diep verstopt of ontbreekt zelfs helemaal. Uit eerder onderzoek blijkt dat Kamerleden zelf zich ook ergeren aan wolligheid, verhullend taalgebruik en vaagheid in Kamerbrieven.

Volgens Kirsten Huisman, die het onderzoek van het Taalcentrum-VU uitvoerde, ondersteunen de brieven Kamerleden onvoldoende bij de besluitvorming en bij het ontwikkelen van beleid. 'Doordat veel brieven onduidelijk zijn, belemmeren ze een heldere en snelle besluitvorming. Kamerleden willen snel tot de kern komen, maar het is zeer de vraag of dat met deze brieven lukt. De nieuwe lichting Kamerleden die binnenkort aantreedt, krijgt daar vermoedelijk nog een harde dobber aan.' Kirsten Huisman: 'In de praktijk merken we dat ministeries hard werken aan de leesbaarheid van hun stukken en daar goede resultaten bij boeken. De resultaten van dit onderzoek onderstrepen eens te meer hoe belangrijk het is dat ministeries daar structureel aan blijven werken.'

Voor meer informatie over dit onderzoek of het Taalcentrum-VU kunt u contact opnemen met Maike Kroese T 020 5983970 E mkroese@taalcentrum-vu.nl. Meer informatie over het Taalcentrum-VU vindt u ook op www.taalcentrum-vu.nl/pers.

Taalcentrum-VU

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234