Nacht van de Vluchteling route Westerbork-Groningen afgelast

De Nacht van de Vluchteling start op zaterdag 15 juni niet vanaf Herinneringscentrum Kamp Westerbork. De eenmalige editie van Hooghalen naar Groningen is afgelast naar aanleiding van aanhoudende bedreigingen en intimidaties. De impact hiervan op de organisatie en daarmee deelnemers en vrijwilligers is te groot.

Het besluit tot afgelasting is genomen na intensief overleg van de organiserende partijen Stichting Vluchteling en Herinneringscentrum Kamp Westerbork met politie en burgemeester Damsma van de gemeente Midden-Drenthe. Aanleiding daarvoor waren aanhoudende bedreigingen, grove beledigingen en intimidaties aan met name het adres van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

Reactie Tineke Ceelen, directeur Stichting Vluchteling

‘Stichting Vluchteling heeft haar wortels in de verzetsbeweging in de Tweede Wereldoorlog. Vanuit die geschiedenis zijn wij sinds vele jaren betrokken bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork dat volgens ons een belangrijke rol heeft te spelen in hedendaagse discussies over oorlog en conflict, en dan uiteraard ook over vluchtelingen. Het is diep triest dat juist Herinneringscentrum Kamp Westerbork onder druk van bedreigingen deze belangrijke taak niet kan uitvoeren.’

Reactie Dirk Mulder, directeur Herinneringscentrum Kamp Westerbork

‘Wij betreuren het dat het anno 2019 niet mogelijk is om een wandeling met een doel dat zo nauw verwant is aan de ontstaansgeschiedenis van kamp Westerbork te organiseren. Ondanks de afgelasting zullen we doorgaan met de activiteiten rond 80 jaar vluchtelingenkamp Westerbork. En zullen we vasthouden aan het beleid waarin ook aandacht is aan het thema vluchtelingen toen en nu.’

Reactie Mieke Damsma, burgemeester gemeente Midden-Drenthe

‘Wij vinden het heel jammer dat dit mooie initiatief, dat zo goed past bij de historie van het kamp Westerbork, niet door kan gaan. Wij begrijpen het besluit van de organisatie. Tegelijkertijd vinden we het onbegrijpelijk dat dit besluit noodzakelijk is. Dat een activiteit die juist gericht is op verbondenheid en saamhorigheid, wordt gefrustreerd door uitingen van onverdraagzaamheid.’

Lopers

De bijna vierhonderd lopers die zich voor de route Westerbork-Groningen hadden opgegeven, kunnen op 15 juni starten vanuit een van de andere vier locaties van de Nacht van de Vluchteling: Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Nijmegen. Zij worden hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld. Op deze startlocaties zal ook aandacht besteed worden aan het ontstaan van het Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork 80 jaar geleden.

 

Geplaatst in:

Stichting Vluchteling en Herinneringscentrum Kamp Westerbork

plaats:
Den Haag/Hooghalen
website:
https://www.nachtvandevluchteling.nl/

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234