CAO-partijen schilders maken praktische afspraken in Coronacrisis

De Coronacrisis raakt ook de schilder- en (vastgoed)onderhoudsbedrijfstak. Gelukkig kon onderhoud dankzij een zeer vroeg goedgekeurd protocol veelal doorgaan. Maar bedrijven en hun medewerkers moeten wel alle zeilen bijzetten om in deze bijzondere omstandigheden gezond en veilig te blijven doorwerken. Daarom hebben LBV en OnderhoudNL een afspraak gemaakt over de mogelijkheid om beoordelingsgesprekken uit te stellen. Tevens adviseren cao partijen werkgevers en hun medewerker(s)  om samen goede afspraken te maken over de komende vakantieperiode.

Uitstel beoordelingsgesprekken mogelijk
In de cao SAG is geregeld dat voor het al dan niet toekennen van een tredeverhoging in de  loonstructuur beoordelingsgesprekken moeten hebben plaatsgevonden vóór week 25. In de huidige crisistijd blijkt dat niet alle bedrijven tijdig deze gesprekken kunnen voeren. Om die reden hebben cao-partijen afgesproken dat de uiterste termijn voor deze  beoordelingsgesprekken kan worden uitgesteld met de periode dat Nederland zich in de “intelligente lock down” bevindt. Het bedrijf moet wel tijdig gemotiveerd dispensatie vragen bij cao partijen om van deze afspraak gebruik te kunnen maken. Een format voor deze dispensatie vindt men op de website van OnderhoudNL. En belangrijk: de tredehoging die eventueel uit deze gesprekken voortvloeit, gaat wel gewoon in per week 25.

Vakantieperiode
Het kan zijn dat de werkgever aan de medewerker(s) vraagt om de vastgestelde vakantie te verschuiven. Ook medewerkers kunnen door omstandigheden genoodzaakt worden hun vakantie te verschuiven. Deze tijd vraagt om incasseringsvermogen, creativiteit, bereidheid tot aanpassing en onderling begrip van de werkgever en van de medewerker(s). Om het voor elkaar fatsoenlijk en beheersbaar te houden is het goed als werkgever en medewerker(s) met elkaar om tafel gaan om gezamenlijk goede afspraken te maken over het opnemen van vakantie, of juist doorwerken tijdens de reguliere vakantieperiode, omdat de werkzaamheden dat vereisen.

Cao-partijen spreken elkaar in deze tijden vrijwel wekelijks (via Windows teams), om de vinger aan de pols te houden en zo nodig maatwerk voor de bedrijfstak te creëren.

Geplaatst in:

Koninklijke OnderhoudNL

plaats:
Waddinxveen
website:
https://www.Onderhoudnl.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234