Gebroeders Bruinsma-Erepenning 2018 voor prof. dr. Jos. van der Meer

De erepenning is in het leven geroepen door de Vereniging tegen de Kwakzalverij en is bedoeld ter onderscheiding van personen of instellingen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt bij de bestrijding van de kwakzalverij.

Van der Meer heeft zich als gezaghebbend hoogleraar interne geneeskunde (Radboud Universiteit van Nijmegen) verdienstelijk gemaakt met kritische artikelen over pseudo-aandoeningen. Tevens heeft hij zijn verontwaardiging uitgesproken over de rol van de zorgverzekeraars bij de bloei van de kwakzalverij in ons land.

Tijdens zijn voorzitterschap van de Europese koepel van wetenschappelijke academies (EASAC), werd begonnen met het opstellen van een rapport over de homeopathie. In het  rapport (september 2017) werd de lidstaten opgeroepen zich te distantiëren van elke erkenning van deze 18de eeuwse kwakzalverij. In ons land zouden organisaties van medici, zoals de Koninklijke Nederlands Maatschappij voor Geneeskunde (KNMG) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) aan de uitspraken van Van der Meer en de EASAC een voorbeeld kunnen nemen.

De prijs, die bestaat uit een erepenning en een diploma, wordt op 6 oktober te Amsterdam uitgereikt, tijdens het symposium dan de vereniging jaarlijks organiseert.

Contactpersoon: Cees Renckens, tel. 06-51187133.

Vereniging tegen de Kwakzalverij

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.kwakzalverij.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234