Basisschool in Eibergen gaat futuristisch onderwijs geven

Basisschool in Eibergen gaat futuristisch onderwijs geven
De Schakel neemt deel aan Het Leren van de Toekomst

Basisschool De Schakel in Eibergen gaat in het voorjaar van 2010 gebruik maken van de nieuwste technologie in hun lessen. Dit gebeurt in het kader van Het Leren van de Toekomst van het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma. Twee samengevoegde bovenbouwgroepen gaan drie weken lang de geplande lesstof behandelen, maar op een innovatieve manier. Doel van het project is te onderzoeken hoe technologische innovatie kan ondersteunen bij didactische vernieuwing.

De Schakel gaat gedurende het project aan de slag met bijvoorbeeld PDA's, podcasts en touchtables. Het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma werkt aan vernieuwing in het onderwijs en wil laten zien dat de inzet van innovatieve ICT-toepassingen ondersteuning aan de docent kan opleveren. Hierdoor komt er meer ruimte voor bijvoorbeeld individuele leertrajecten van leerlingen. Jelle Berens, directeur basisschool De Schakel: Het gaat niet om de gadgets, het gaat om goed onderwijs. De kinderen en leerkrachten zijn lerende wezens.

Voorbereiding en vorderingen
De komende maanden staan in het teken van leren en proberen. Op diverse scholen worden pilots uitgevoerd om te kijken of de nieuwe technologieën ook echt bruikbaar zijn in de klas. Handleidingen van lesopzetten uit deze pilots worden gepubliceerd op www.hetlerenvandetoekomst.nl zodat scholen hier zelf mee aan de slag kunnen. Tijdens het experiment worden de ervaringen en vorderingen van de leerlingen nauwlettend in de gaten gehouden. De deelnemende leerkrachten zijn nauw betrokken bij de pilots, zodat zij goed zijn voorbereid op het experiment.

Gezamenlijk experiment
SURFnet en Kennisnet werken voor dit experiment samen met diverse leveranciers en TNO. Basisschool De Schakel maakt onderdeel uit van ICT Delta, een bovenschools ICT-centrum dat 26 aangesloten scholen ondersteunt bij de implementatie van ICT in het onderwijs.
www.hetlerenvandetoekomst.nl

Over SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma
Het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma stimuleert het innovatieve gebruik van ict in het gehele Nederlandse onderwijs. De toepasbaarheid van de initiatieven in de dagelijkse lessituatie staat hierbij centraal. Het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma wordt gefinancierd door het ministerie van OCW. Meer informatie op surfnetkennisnet.nl

Over SURFnet
SURFnet ontwikkelt en exploiteert innovatieve diensten voor het hoger onderwijs en onderzoek. Speerpunten zijn de netwerkinfrastructuur, authenticatie- en autorisatiediensten, en multimediale diensten om online samenwerking te bevorderen. Ongeveer één miljoen gebruikers in de doelgroep maken dagelijks gebruik van deze diensten. SURFnet maakt deel uit van SURF, waarin universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen samenwerken aan grensverleggende ICT-innovaties.
SURFnet behoort al meer dan 20 jaar tot de grootste autoriteiten in Nederland op het gebied van internetcommunicatie. Meer informatie op www.surfnet.nl.

Over Stichting Kennisnet
Kennisnet ondersteunt onderwijsinstellingen door onderwijs en ICT bij elkaar te brengen. Hierdoor ontstaan er maximale leeropbrengsten. Kennisnet biedt als dé publieke ICT- ondersteuningsorganisatie alle onderwijsinstellingen in het basis-, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs onafhankelijke expertise en diensten bij het effectief gebruik van ICT. Op deze manier draagt Kennisnet bij aan de kwaliteit van het leren.
Kennisnet. Leren vernieuwen.
Kennisnet.nl

Voor meer informatie:
Marien van Breukelen, 079-3230996 of m.vanbreukelen@kennisnet.nl

Kennisnet

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234