Uitreiking eerste exemplaar van Liber Amicorum Journaal LuchtRecht

Op dinsdag 24 november 2009 is in Den Haag aan prof. dr. Henri (Or) Wassenbergh het eerste exemplaar uitgereikt van een Liber Amicorum dat ter gelegenheid van zijn 85e verjaardag werd samengesteld. (Wassenbergh is op 16 augustus 1924 in Hattem geboren.) Het Liber Amicorum werd aan prof. Wassenbergh overhandigd door mr. dr. Ronald Schnitker die het boek heeft samengesteld (eindredacteur Journaal LuchtRecht) en mr. Rob Schreurs, oud-directeur Luchtvaartvervoersbeleid van de (toenmalige) Rijksluchtvaartdienst.

Met dit Liber Amicorum hebben een aantal (13) luchtrechtjuristen uit Nederland en België een hommage gebracht aan een eminent luchtrechtjurist. Professor Henri Wassenbergh, 'Or' voor intimi, was vanaf 1950 tot 1989 in dienst van de KLM. Hij volgde in 1977 Daniël Goedhuis op als hoogleraar in het lucht- en ruimtevaartrecht aan de universiteit van Leiden.

In het mondiale luchtvaartpolitieke krachtenveld heeft professor Wassenbergh een belangrijke rol gespeeld, zoals bij de totstandkoming van het eerste "open sky"-akkoord dat in maart 1978 door de VS gesloten werd met één land uit continentaal Europa, te weten Nederland. Zijn talloze variaties op de thema's "equal opportunity in participating in international air transport" en de noodzaak van liberalisatie in het belang van het internationale personen- en vrachtvervoer waren nu in klinkende munt omgezet. De door Wassenbergh nagelaten werken en zijn optimale gebruik van vrijheden op het speelveld van de luchtvaartpolitiek spreken ook nu nog sterk tot de verbeelding.


Dit liber amicorum bevat bijdragen van de volgende auteurs:

Rob Schreurs:
Hommage aan een onverbeterlijke spelbepaler

Prof. Dr. Isa Diederiks-Verschoor:
Personal Word

Dr. Jeroen Mauritz:
"Or"

Dr. Marc Dierikx:
Daniël Goedhuis - Diplomat In Air Law

H.S. Rutger Jan Toe Laer:
The Bilateral System: Is it slowly dying or ss it dead already?

Annabel Lepiece:
Eu-Directive on Airport Charges

Mia Wouters:
Simplification of the Crs Code of Conduct?

Frans A. Van Bakelen:
Keep Cool!! Mind your Liability!!
Air Transportation of Floral Stock: Highly Perishables

Jan Willem Storm Van 'S Gravesande:
The use of Bogus Aircraft Parts

Henk Geut:
Accident/Incident Investigation in Civil Aviation
Some Fundamental Elements

Dr. Ronald M. Schnitker:
Hunt for the Black Box

Dick Van 'T Kaar:
A Short Precision Approach to the International Legal Status of the Aircraft Commander

Dr. Hanneke Van Traa-Engelman:
Commercialisation of Space Activities
- Patent Rights for Inventions in Outer Space -

De eindredactie is verzorgd door Ronald Schnitker.

Gegevens boek:
Journaal LuchtRecht, special edition, november 2009
Het boek is te bestellen bij Sdu Uitgevers, www.sdu.nl, code NBLUVO0904.
Prijs: 22,50 euro (excl. btw)

Meer informatie kunt u aanvragen via Marjan Demmer, uitgever.
Mailadres: m.demmer@sdu.nl
Tel. nr.: 070 378 91 84

Sdu uitgevers

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234