Derde zittingsperiode Rli op 1 augustus 2020 officieel van start

Derde zittingsperiode Rli op 1 augustus 2020 officieel van start

Maak kennis met de raadsleden en junior-raadsleden

De derde zittingsperiode (2020-2024) van de Rli is met ingang van 1 augustus 2020 officieel gestart. De heer ir. J.J. (Jan Jaap) de Graeff is benoemd tot voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) en de volgende personen zijn benoemd tot leden en junior-leden van de raad:

•    ir. J.J. (Jan Jaap) de Graeff (voorzitter)

•    drs. P. (Pallas) Agterberg

•    drs. J.A. (Jeanet) van Antwerpen

•    prof. mr. N.S.J. (Niels) Koeman

•    J.(Jantine) Kriens

•    drs. E.M.J. (Emmy) Meijers

•    drs. K.J. (Krijn) Poppe

•    ir. C.M. (Karin) Sluis

•    prof. dr. E.T. (Erik) Verhoef

•    em. prof. dr. (André) A.N. van der Zande

De raad bestaat uit tien leden, inclusief de voorzitter. De leden zijn voor vier jaar benoemd bij Koninklijk Besluit op basis van hun brede maatschappelijke kennis en ervaring. Ze komen uit de kring van het openbaar bestuur, het bedrijfsleven en de wetenschap.

De raad heeft na een brede wervingsronde waarop meer dan 170 personen reflecteerden, drie zeer getalenteerde junior-raadsleden aangesteld. Hiermee wil de raad de kennis en ervaring van jongere generaties laten doorklinken in zijn werk. De junior-raadsleden nemen deel aan alle werkzaamheden van de raad. De junior-raadsleden zijn:

•    E. (Eva) Gaaff MSc

•    J.L. (Ludo) Groen MSc

•    Y (Yourai) Mol BPhil

Lees meer over de nieuwe samenstelling van de Rli [ https://www.rli.nl/raadsleden]

 

Noot voor de redactie
Voor informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Rli: info@rli.nl of 06 2180 0302.

Algemene informatie
De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor regering en parlement op het brede domein van de fysieke leefomgeving. De raad is onafhankelijk en adviseert gevraagd en ongevraagd over langetermijnvraagstukken. Voorzitter is ir J.J. de Graeff. www.rli.nl

Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

plaats:
Den Haag
website:
https://www.rli.nl/raadsleden

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234