Nationaal Rampenfonds stelt wederopbouwfonds orkaan Irma open

In november 2017 heeft het bestuur van het Nationaal Rampenfonds (NRF) besloten maximaal 2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de wederopbouw op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba na de orkaan Irma. 

Clemence Ross van Dorp, voorzitter van het NRF: ‘Met dit fonds wil het Nationaal Rampenfonds de solidariteit van Nederland met de Bovenwindse eilanden concreet invulling geven. Maatschappelijke organisaties geven we een steun in de rug met dit fonds om de wederopbouw van hun werk mogelijk te maken’. 

Vanaf heden staat het fonds open voor aanvragen. Het fonds richt zich op de wederopbouw en het versterken van de sociale netwerken op de eilanden die door de orkaan zo zwaar zijn getroffen. Daarbij gaat het om steun aan buurtprojecten, opvangprojecten (kinderen, ouderen, mensen met een beperking) en projecten voor jongeren. 

Het NRF stemt haar werk af met de ‘Samenwerkende fondsen Caribisch deel van het Koninkrijk’ en met het wederopbouwprogramma van de Koninkrijksregering om zo overlap te voorkomen. 

Het NRF heeft de intentie om 2/3 van haar budget te besteden via op de eilanden gevestigde en geregistreerde organisaties. Zij kunnen zich overigens bij de voorbereiding en uitvoering van projecten uiteraard laten bijstaan door organisaties buiten de eilanden. Ook is voor hen ondersteuning beschikbaar bij het voorbereiden van een aanvraag. 

Clemence Ross van Dorp: ‘Het gaat in eerste instantie om de versterking van maatschappelijke organisaties ter plaatse. Zij zijn de beste waarborg dat we op die manier ook bijdragen aan een betere toekomst op langere termijn’.

Op de website van het Nationaal Rampenfonds (www.nationaalrampenfonds.nl) zijn de voorwaarden voor de financiering te vinden en is een aanvraagformulier te downloaden.

http://www.nationaalrampenfonds.nl/irma/

Voor organisaties in Nederland die actief zijn (met wederopbouw) op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba organiseert het NRF een voorlichtingsbijeenkomst over het fonds op maandag 12 maart om 19.30 uur te Utrecht. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan per e-mail via: secretariaat@ehbo.nl.

Nationaal Rampenfonds

plaats:
Den Haag
website:
http://www.nationaalrampenfonds.nl/irma/

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234