Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. kondigt sluiting aan van emissie met NYSE-notering en gedeeltelijke uitoefening van de overtoewijzingsoptie van i

MEXICO CITY, 31 juli 2019 /PRNewswire/ -- Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (de "Onderneming"), een onafhankelijk Latijns-Amerikaans olie- en gasbedrijf, heeft vandaag de sluiting en vereffening aangekondigd van de gewaarborgde emissie van Serie A-aandelen van de Onderneming (de "Serie A-aandelen"), als onderdeel van de wereldwijde primaire emissie van 10.000.000 Serie A-aandelen. De wereldwijde emissie bestond uit (a) een internationale emissie in de Verenigde Staten en andere landen buiten Mexico van 9.291.304 ADS tegen een prijs van US $ 9,25 per ADS, en (b) een gelijktijdige openbare emissie in Mexico van 708.696 Serie A-aandelen tegen een prijs gelijk aan US $ 9,25 in Mexicaanse peso's per Serie A-aandeel, tegen een wisselkoers van 19,0894 Mexicaanse peso's per Amerikaanse dollar. Elke ADS vertegenwoordigt één serie A-aandeel

https://mma.prnewswire.com/media/949278/Vista_Oil_and_Gas_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/949278/Vista_Oil_and_Gas_Logo.jpg]

De wereldwijde emissie werd gelanceerd op 18 juli 2019. De wereldwijde emissie werd gedaan op basis van (a) een registratieverklaring op formulier F-1, gedeponeerd bij de US Securities and Exchange Commission (de "SEC"), die van kracht werd op 25 juli 2019 en (b) een prospectus opgesteld volgens de Mexicaanse wetgeving, waarvan de distributie en de daarmee verband houdende openbare emissie is goedgekeurd door de Mexicaanse Nationale Bank- en Effectencommissie (Comisión Nacional Bancaria y de Valoresor "CNBV").

In verband met de wereldwijde emissie verleende de Onderneming de Inschrijvers (zoals hieronder gedefinieerd) een overtoewijzingsoptie om maximaal 1.500.000 extra Serie A-aandelen te kopen of te plaatsen, die kunnen worden vertegenwoordigd door ADS'en, en die vervalt op 25 augustus 2019. De Mexicaanse Inschrijvers (zoals hieronder gedefinieerd) hebben hun overtoewijzingsoptie volledig uitgeoefend om 106.304 Serie A-aandelen te kopen of te plaatsen tegen een prijs gelijk aan US $ 9,25 in Mexicaanse peso per Serie A-aandeel, tegen een wisselkoers van 19,0894 Mexicaanse peso per Amerikaanse dollar, in een transactie die naar verwachting op 31 juli 2019 zal worden afgewikkeld. De Internationale Inschrijvers (zoals hieronder gedefinieerd) hebben hun overtoewijzingsoptie gedeeltelijk uitgeoefend op grond waarvan zij voornemens zijn 799.953 van de 1.393.696 voor Internationale Inschrijvers beschikbare ADS'en te kopen of te plaatsen voor overtoewijzing tegen een prijs van US $ 9,25 per ADS in een transactie die naar verwachting op 31 juli 2019 wordt afgewikkeld. Na de afwikkeling van de overtoewijzingsopties die zijn uitgeoefend, zal de totale bruto-opbrengst van het wereldwijde aanbod van de Onderneming ongeveer US $ 101 miljoen bedragen, exclusief vergoedingen en kosten.

Citigroup Global Markets Inc. en Credit Suisse Securities (USA) LLC traden op als gezamenlijke bookrunners en gezamenlijke wereldwijde coördinatoren en Itau BBA USA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC en Santander Investment Securities Inc. traden op als gezamenlijke bookrunners in de internationale emissie (de 'Internationale Inschrijvers'). Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Citibanamex, Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México), Morgan Stanley Mexico, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. en Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander Mexico traden op als inschrijvers voor de Mexicaanse openbare emissie (de "Mexicaanse Inschrijvers" en, gezamenlijk met de Internationale Inschrijvers, de "Inschrijvers").

De ADS'en werden vanaf 26 juli 2019 verhandeld op de New York Stock Exchange, onder het ticker-symbool "VIST". De aandelen van serie A van het bedrijf zijn genoteerd aan de Mexicaanse effectenbeurs onder het tickersymbool "VISTA". De Onderneming is van plan de netto-opbrengst van het wereldwijde aanbod te gebruiken om kapitaaluitgaven te financieren die verband houden met haar ontwikkelingsplan.

Dit persbericht is geen aanbod tot verkoop of aankoop, en er zal geen verkoop plaatsvinden van deze aandelen in een staat of jurisdictie waar een dergelijk aanbod, of verkoop onwettig zou zijn indien deze voorafgaat aan registratie of kwalificatie onder de aandelenwetgeving van een dergelijk staat of jurisdictie. Voor toegang tot exemplaren van de registratieverklaring gaat u naar de website van SEC via www.sec.gov [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2539067-1&h=3157859410&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2539067-1%26h%3D1712107434%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sec.gov%252F%26a%3Dwww.sec.gov&a=www.sec.gov]. Voordat u belegt moet u het voorlopige prospectus lezen in de registratieverklaring en andere documenten die we bij de SEC hebben ingediend voor meer volledige informatie over het bedrijf en dit aanbod. Kopieën van het voorlopige prospectus met betrekking tot het wereldwijde aanbod kunnen worden verkregen door contact op te nemen met Citigroup Global Markets Inc., inclusief Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, gratis nummer: (800) 831-9146, of Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department, Eleven Madison Avenue, New York, NY 10010.

Dit persbericht vormt geen aanbod om te verkopen, een uitnodiging tot het doen van een aanbod om te kopen of een openbare aanbieding, noch zal er enige verkoop of aanbieding van deze effecten in Mexico plaatsvinden anders dan eerder goedgekeurd door de CNBV. Voordat u belegt moet u het prospectus lezen dat is opgesteld volgens de Mexicaanse wetgeving en andere documenten die we hebben ingediend en die door de CNBV zijn geautoriseerd voor meer volledige informatie over het bedrijf en dit aanbod in Mexico.

Over Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.: Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. is een onafhankelijk Latijns-Amerikaans olie- en gasbedrijf dat sinds 4 april 2018 actief is. Het bedrijf bezit hoogwaardige, conventionele productiemiddelen met lage operationele kosten en een hoge marge in Argentinië en Mexico, waarbij het grootste deel van de productie en inkomsten uit Argentinië komen. Bovendien bevinden de meeste van haar huidige boor- en acquisitieactiviteiten, geschatte bewezen reserves en activa zich in Argentinië, inclusief de momenteel producerende Vaca Muerta-putten. Onder begeleiding van een ervaren managementteam streeft de Onderneming naar een sterk rendement voor zijn aandeelhouders door gebruik te maken van sterke kasgenererende conventionele activa en de ontwikkeling van zijn eerste schalie in ongeveer 54.200 netto hectaren in het Vaca Muerta schaliespel in Argentinië, zoals door verhoging van de oliewinningsfactor van de conventionele activa die het in Argentinië exploiteert. Per 31 maart 2019 was het bedrijf de op vijf na grootste olieproducent in Argentinië, volgens het Argentine Energy Secretariat.

Toekomstgerichte verklaringen Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen volgens de betekenis van de Amerikaanse wetgeving. Deze toekomstgerichte verklaringen vertegenwoordigen de verwachtingen of overtuigingen van het bedrijf met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen, en het is mogelijk dat de resultaten die zijn beschreven in dit persbericht niet worden bereikt. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan risico's, onzekerheden en andere factoren, waarvan vele buiten de controle van de Onderneming liggen, waardoor de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van de resultaten die in de toekomstgerichte verklaringen worden besproken.

Toekomstgerichte verklaringen gelden alleen vanaf de datum waarop ze zijn gedaan en, behalve zoals wettelijk vereist, is het bedrijf niet verplicht om toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige evenementen of anderszins. Van tijd tot tijd ontstaan er nieuwe factoren, en het is niet mogelijk voor het bedrijf om al deze factoren te voorspellen. Wanneer u deze toekomstgerichte verklaringen in overweging neemt, moet u rekening houden met de risicofactoren en andere waarschuwende verklaringen in het voorlopige prospectus van het bedrijf dat is ingediend bij de SEC en het prospectus dat is opgesteld volgens de Mexicaanse wet die is ingediend bij de CNBV in verband met het aanbod. De risicofactoren en andere factoren die worden vermeld in het voorlopige prospectus van het bedrijf dat bij de SEC is ingediend en het prospectus dat bij de CNBV is ingediend, kunnen ertoe leiden dat werkelijke gebeurtenissen of de werkelijke resultaten van het bedrijf wezenlijk verschillen van die in een toekomstgerichte verklaring.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/949278/Vista_Oil_and_Gas_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2539067-1&h=2566126116&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2539067-1%26h%3D69500807%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F949278%252FVista_Oil_and_Gas_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F949278%252FVista_Oil_and_Gas_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F949278%2FVista_Oil_and_Gas_Logo.jpg]

CONTACT: Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V., Investor Relations, ir@vistaoilandsgas.com, Mexico: +52.55.1167.8250, Argentinië: +54.11.3754,5832

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234