Rakuten Medical opent twee nieuwe vestigingen in Nederland en Taiwan en neemt nieuwe mensen aan ter versterking en uitbreiding van haar mondiale

- De nieuwe vestiging in Amsterdam is de tweede Europese locatie van Rakuten Medical; het tweede kantoor in Azië opent in Taipei

- Wereldwijd worden er nieuwe werknemers aangetrokken ter ondersteuning van de versnelde groei van het bedrijf in de biotechnologiesector

SAN MATEO, Californië, 31 mei 2019 /PRNewswire/ -- Rakuten Medical is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase dat precisiegerichte kankertherapieën ontwikkelt die zijn gebaseerd op haar gepatenteerde platform voor foto-immunotherapie ('photoimmunotherapy' (PIT)). Het bedrijf heeft twee nieuwe vestigingen geopend, één in Amsterdam en één in het Taiwanese Taipei, ter versterking van haar positie in deze geografische gebieden.

https://mma.prnewswire.com/media/829012/Rakuten_Medical_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/829012/Rakuten_Medical_Logo.jpg]

De Amsterdamse vestiging zal dienen als Rakuten Medical's Europese hoofdkantoor. De in 2016 geopende locatie in Duitsland blijft de basis voor de ontwikkeling en productie van haar gepatenteerde PIT-apparatuur. De locatie in Taipei zal fungeren als dochterbedrijf van Rakuten Medical Japan en ondersteunt de groei en de commerciële lancering van nieuwe producten. Beide locaties zijn een belangrijk bruggenhoofd voor de verdere verbreding van haar vaardigheden mondiale aanwezigheid, en ondersteunen de doorlopende inspanningen aan haar wereldwijde Fase 3 klinische studie en andere huidige en toekomstige studies.

"Rakuten Medical is er klaar voor om een volledig geïntegreerd biotechnologiebedrijf te worden, en we bereiden ons voor op het bouwen en commercialiseren van een sterke pijplijn met anti-kankertherapieën, gebaseerd op ons gepatenteerde foto-immunotherapieplatform," aldus Mickey Mikitani, voorzitter en CEO van Rakuten Medical. "Wij willen kanker overwinnen en veilige, effectieve behandelingen leveren die de levens van patiënten over de hele wereld kunnen veranderen en verbeteren. Om die missie te verwezenlijken, is het essentieel dat wij onze aanwezigheid in Europa en Azië uitbreiden."

Over Foto-immunotherapie Foto-immunotherapie (PIT) is een onderzoeksplatform voor de behandeling van kanker, dat bestaat uit een combinatie van medicatie en apparatuur. Het maakt gebruik van monoklonale antilichamen die zijn geconjugeerd aan een kleurstof (IRDye(®) 700DX). Elektronische excitatie van IRDye 700Dx met niet-thermisch rood licht (690 nm), resulteert naar men gelooft in anti-kankeractiviteit die wordt gestuurd door biofysische processen die de membraanintegriteit van cellen zouden kunnen compromitteren. Aangenomen wordt dat de gerichte koppeling van het IR700 met het antilichaam geconjugeerd aan een specifiek antigeen op het celoppervlak en vervolgens de blootstelling aan licht, resulteert in snelle en selectieve celsterfte en tumor necrosis, met minimale aantasting van het omliggende gezonde weefsel. PIT kan ook leiden tot systemische inductie van aangeboren en adaptieve immuniteit.

Over Rakuten Medical Rakuten Medical is een met particuliere fondsen gefinancierd biotechnologiebedrijf in de klinische fase met vestigingen in de Verenigde Staten, Japan, Taiwan, Duitsland en Nederland. Rakuten Medical streeft ernaar een leider te worden op het gebied van precisiegerichte medicijnen door middel van haar gepatenteerde platform voor foto-immunotherapie, die wordt onderzocht in doorlopende klinische studies, waarin de veiligheid en effectiviteit van de therapie als behandelingsmogelijkheid van kanker wordt beoordeeld. De therapie kan onafhankelijk worden toegediend of in combinatie met andere medicatie. Rakuten Medical's voornaamste product ASP-1929 heeft versnelde goedkeuring gekregen van zowel de Amerikaanse Food and Drug Administration als het Japanse Ministerie van Gezondheid, Arbeid en Welzijn. Het product bevindt zich in de Fase 3 klinische studie voor terugkerende plaveiselcelcarcinomen in het hoofd-halsgebied. Er volgen aanvullende Fase 2-studies voor ASP-1929 PIT voor de beoordeling van de veiligheid van patiënten met andere typen kanker. Kijk voor meer informatie op www.rakuten-med.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2483203-1&h=3461699314&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2483203-1%26h%3D1967109059%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rakuten-med.com%252F%26a%3Dwww.rakuten-med.com&a=www.rakuten-med.com].
ContactenMelissa M. Conger
Abhijit Bhatia


Global Corporate Communications
en IR Directeur, Corporate Global Business Development


melissa.conger@rakuten-med.com

abhijit.bhatia@rakuten-med.comToekomstgerichte verklaring Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de safe harbor-bepalingen van de U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995 en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die ervoor kunnen zorgen dat Rakuten Medical's daadwerkelijke bedrijfsresultaten en ervaring aanzienlijk kunnen afwijken van de geanticipeerde resultaten en verwachtingen die worden geuit in deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen bevatten informatie met betrekking tot de commercialisatie van diensten die gerelateerd zijn aan Rakuten Medical's producten, zoals ASP-1929 en andere initiatieven voor wettelijke goedkeuring voor de verkoop en het op de markt brengen. De producten krijgen mogelijk geen goedkeuring voor de verkoop en het op de markt brengen, of kunnen commercieel onsuccesvol zijn. Toekomstgerichte verklaringen suggereren mogelijke winstgevendheid, effectiviteit en veiligheid, en de status van de aanvraag voor goedkeuring. In enkele gevallen heeft Rakuten Medical toekomstgerichte verklaringen geïdentificeerd door het gebruik van termen als "anticipeert," "gelooft," "hoopt," "schat," "het ziet ernaar uit," "verwacht," "bedoelt," "mogelijk," "zou kunnen," "suggereert," "plant," "strategiebepaling,", "waarschijnlijk", "zal", en gelijksoortige uitdrukkingen. Zulke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op Rakuten Medical's huidige overtuigingen. Bovendien verklaart dit persbericht een mening met betrekking tot klinische onderzoeksgegevens, vandaar het gebruik van uitdrukkingen zoals "belangrijk," "opmerkelijk" en "ongewoon." Lopende klinische studies omvatten risico's en onzekerheden waardoor de daadwerkelijke bedrijfsresultaten aanzienlijk kunnen afwijken van die in dergelijke verklaringen, waaronder de onzekerheid van succes in het verkrijgen van wettelijke goedkeuring of commercialisatie van ASP-1929, die onder andere kan worden beïnvloed door problemen met het productieproces van ASP-1929, het plaatsvinden van negatieve veiligheidsgebeurtenissen, het mislukken van het aantonen van therapeutisch voordeel, en andere risico's en onzekerheden, zowel redelijk als onredelijk. Rakuten Medical neemt geen verplichting op zich tot publicatie van resultaten van enige herzieningen van zulke toekomstgerichte verklaringen die kunnen worden gemaakt ter weerspiegeling van nieuw verkregen informatie, gebeurtenissen of omstandigheden na de datum van dit persbericht, of ter weerspiegeling van het zich voordoen van onvoorziene gebeurtenissen, behalve als dat wettelijk verplicht is. In het geval dat een of meer van Rakuten Medical's toekomstgerichte verklaringen worden herzien, mag daar niet uit worden afgeleid dat zulke herzieningen of andere toekomstgerichte verklaringen verder zullen worden herzien.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/829012/Rakuten_Medical_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2483203-1&h=1030955336&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2483203-1%26h%3D2459709194%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F829012%252FRakuten_Medical_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F829012%252FRakuten_Medical_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F829012%2FRakuten_Medical_Logo.jpg]

Web site: http://www.rakuten-med.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234