PerceelTool helpt eigenaren bij tegengaan wateroverlast en droogte

Slim omgaan met regenwater op eigen terrein is door de klimaatverandering steeds meer nodig. Denk aan een laagte in de tuin tegen wateroverlast door hoosbuien. Of infiltratie van regenwater om de droogte tegen te gaan. Voor de goede keuze van dit soort maatregelen lanceren STOWA en Stichting RIONED vandaag PerceelTool. Elke perceeleigenaar, hovenier en installateur kan PerceelTool gebruiken.

Regenwater moet ergens naar toe. Het mooist is als de regen in de bodem zakt waar die is gevallen en dus niet in het riool loopt. Zo beperk je wateroverlast en draag je bij aan het tegengaan van droogte en overbelasting van de riolering.

De PerceelTool helpt perceeleigenaren en hun adviseurs bij de keuze van een goede combinatie aan maatregelen. De maatregelen lopen uiteen van infiltratievoorzieningen, opslagtank, groenblauw dak, verwijderen van bestrating, verlagen van een deel van de tuin en afvoeren naar de riolering en openbaar gebied. Iedereen kan PerceelTool kosteloos gebruiken.

Hoe werkt PerceelTool?

Op basis van de indeling, eigenschappen en oppervlakken berekent PerceelTool de hoeveelheid regenwater die de tuin of het terrein kan verwerken en hoeveel water afstroomt naar het openbaar gebied of riolering. Met PerceelTool zie je zowel wat er gebeurt bij kleine buien, langdurige neerslag als bij een hoosbui. Grafieken en animaties tonen de effecten van verschillende (combinaties van) maatregelen. Kijk zelf op www.perceeltool.nl.

Voor wie?

Iedereen die wil begrijpen hoe een terrein onder verschillende omstandigheden en bij verschillende maatregelen functioneert, kan met PerceelTool aan de slag: afkoppeladviseurs, hoveniers, installateurs, medewerkers van gemeenten, waterschappen of adviesbureaus én geïnteresseerde particulieren.

Over PerceelTool

De PerceelTool vindt u op PerceelTool.nl.

Op PerceelTool.nl staat ook:

-informatiebrochure

-animatie

-uitgewerkte rekenvoorbeelden

-instructievideo’s


STOWA en Stichting RIONED stellen de PerceelTool software gratis beschikbaar.

Bijlage

Afbeelding: PerceelTool: waarheen met regenwater

Geplaatst in:

Informatie en contact
Hugo Gastkemper, directeur Stichting RIONED
0318 – 631 111, 06 – 228 032 65, hugo.gastkemper@rioned.org

Harry van Luijtelaar, senior-projectmanager Stichting RIONED
0318 – 631 111, 06 – 309 806 24, Harry.vanLuijtelaar@rioned.org

Bert Palsma, onderzoekscoördinator waterketen STOWA
033 - 460 32 00, Palsma@stowa.nl

Over Stichting RIONED
Stichting RIONED is de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer in Nederland. Wij zijn er voor en door alle relevante overheden en bedrijven. Inspelend op nieuwe opgaven en mogelijkheden komen wij op voor het belang van stedelijk waterbeheer: goed zorgen voor afval-, hemel- en grondwater in de steden en dorpen. Wij begrijpen en ondersteunen de vakwereld.

Meer over Stichting RIONED
www.riool.net  (voor de vakwereld), www.riool.info  (voor het brede publiek)

Over STOWA
STOWA is het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders (veelal de waterschappen) in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart, verspreidt en implementeert toegepaste kennis die de waterbeheerders nodig hebben om de opgaven waar zij in hun werk voor staan, goed uit te voeren. Deze kennis kan liggen op toegepast technisch, natuurwetenschappelijk, bestuurlijk-juridisch of sociaalwetenschappelijk gebied.

Meer over STOWA
www.stowa.nl

Stichting Rioned

plaats:
Ede
website:
https://www.riool.net

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234