DIL: Varkensfluisteraar dr. Kees Scheepens ontwikkelt duurzaam stalconcept - INTERREG V A-project FOOD2020 II steunt het innovatieve systeem

QUAKENBRÜCK, Duitsland, 30 oktober 2019 /PRNewswire/ -- Stallen in de varkenshouderij zijn in principe al zeventig jaar hetzelfde. In de huidige stal is er sprake van sterke geurontwikkeling en wordt er veel ammoniak geproduceerd. Daar komt bij dat de poepbacteriën belastend zijn voor de ademwegen van mens en dier, en tot ziektes kunnen leiden.

De EU heeft al diverse voorschriften rondom deze problematiek ontwikkeld. In de provincie Brabant moet de ammoniakconcentratie van de uitgestoten lucht in 2022 met 85% zijn teruggebracht. De boer kan daarvoor luchtwassers gebruiken die verontreinigingen uit de stallucht filteren. Die kennen echter twee nadelen: Om te beginnen wordt het probleem,de ammoniakconcentratie, niet bij de bron aangepakt maar alleen afgezwakt. Ten tweede zijn luchtwassers duur in de aanschaf en voor kleine boeren amper te betalen. Om ook minder grootschalige boeren levensvatbaar te laten zijn, worden goedkopere en efficiëntere oplossingen en innovaties steeds belangrijker.

De Nederlandse dierenarts dr. Kees Scheepens herkent het probleem en heeft een systeem ontwikkeld om het op te lossen. Het Pro P Pigs systeem is een combinatie van zindelijkheidstraining en een geautomatiseerd beloningssysteem. Varkens worden beloond als ze voor poepen en plassen twee verschillende plekken gebruiken. Het Pro P Pigs-System combineert kennis over gedrag en intelligentie van varkens met slimme sensortechnologie en vormt zo een alternatief voor dure luchtwassers. Het systeem kan worden geïntegreerd in bestaande stallen.

Het project wordt uitgevoerd door de Dr. C.J.M. Scheepens Consultancy B.V., ISN-Projekt GmbH en Kamplan BV met de steun van BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij). FOOD2020 is onderdeel van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland en wordt mede gefinancierd door de Europese Unie, het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie van de deelstaat Nordrhein-Westfalen, het Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung van Niedersachsen, het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en de provincies Drenthe, Fryslân, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel. Het wordt begeleid door het programmamanagement bij de Eems Dollard Regio.

- Foto is beschikbaar bij AP Images (http://www.apimages.com [http://www.apimages.com/]) -

Perscontact: Marie Louise Wiemeyer M.Wiemeyer@dil-ev.de [mailto:M.Wiemeyer@dil-ev.de] +49-(0)-5431-183-455

Web site: https://www.dil-ev.de/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234