TCM|Strategic geeft commentaar over zijn akkoord om 53,5 miljoen USD te investeren in gewone en converteerbare preferente aandelen van Digimarc C

CORAL GABLES, Florida, 30 september 2020 /PRNewswire/- TCM|Strategic kondigde vandaag aan dat het is overeengekomen om 53,5 miljoen USD te investeren aan gewone en converteerbare preferente aandelen in Digimarc Corporation . Zie het persbericht van vandaag van Digimarc voor meer informatie over de transactie.

De beslissing van TCM|Strategic om deze investering te doen, was het resultaat van twee conclusies:


-- De Legacy Business en de Growth Business zijn momenteel elk meer waard
dan de huidige ondernemingswaarde van het hele bedrijf.
-- Het groeibedrijf heeft niet alleen de mogelijkheid, maar ook de grote
kans om in de toekomst aanzienlijk meer waard te worden.
Voor diegenen die geïnteresseerd zijn, bevat deze presentatie [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2932062-1&h=3823086&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2932062-1%26h%3D792671118%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.dropbox.com%252Fs%252Fghl68bq6x3pshcg%252FTCM%252520Strategic%252520Final%252520Deck%252520-%252520DMRC.pdf%253Fdl%253D0%26a%3Dthis%2Bdeck&a=deze+presentatie] detailinformatie ter ondersteuning van deze punten.

Deze financiering geeft Digimarc voldoende kapitaal om de verdere versnelling van de groei in de Barcode-activiteiten te waarborgen. Bovendien zou het voldoende moeten zijn om het bedrijf via winstgevendheid te financieren, zelfs uitgaande van de meest conservatieve macro- en microscenario's.

Wij zijn derhalve van mening dat Digimarc de volgende keer op de aandelenmarkt zijn uitstaande aandelen zal verminderen, in plaats van vermeerderen.

Omdat we er stellig van overtuigd zijn dat geen enkele groep het monopolie op goede ideeën heeft, verwelkomen we communicatie met alle belanghebbenden van Digimarc tijdens onze hulp om het bedrijf de enorme waarde van dit platform te realiseren. We zijn te bereiken via e-mail op digimarc@tcmstrategicllc.com [mailto:digimarc@tcmstrategicllc.com].

Disclaimer

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen (inclusief in de betekenis van Sectie 21E van de United States Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd, en Sectie 27A van de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd), en alle andere verklaringen dan verklaringen op basis van historische feiten kunnen worden beschouwd als toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen omvatten onder meer verklaringen met betrekking tot de verwachte voltooiing van de voorgestelde onderhandse plaatsing van gewone en preferente aandelen van Digimarc Corporation die hierin omschreven staan, de toekomstige zakelijke en financiële prestaties van Digimarc en de verwachte voordelen van de voorgestelde transactie en andere uitspraken geïdentificeerd door woorden als "zullen", "verwachten", "geloven", "anticiperen", "schatten", "zouden", "zouden kunnen", "zouden hebben", "kunnen", "van plan zijn", "plannen", "potentieel", "doelwit", "voorspellen", "project", "doel", "kans", "voorlopig", "positionering", "ontworpen", "creëren", "zoeken", "doorlopend", "opwaarts", "verhogen" of "doorgaan" en variaties of andere soortgelijke woorden, zinnen of uitdrukkingen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en overtuigingen van TCM|Strategic, evenals op aannames van en informatie die momenteel beschikbaar is voor TCM|Strategic, waarvan veel verklaringen buiten de controle van TCM|Strategic en Digimarc liggen. Werkelijke resultaten en toekomstige gebeurtenissen kunnen wezenlijk verschillen als gevolg van risico's en onzekerheden, waaronder risico's die verband houden met het mislukken van de voltooiing van de transactie, de liquiditeit van Digimarc en het vermogen om bedrijfs- en kapitaaluitgaven te financieren, risico's met betrekking tot mogelijke vertragingen of mislukkingen in ontwikkeling, productie en commercialisering van de producten en diensten van Digimarc, risico's in verband met het onvermogen van Digimarc om klanten, leveranciers en/of werknemers te behouden, de afhankelijkheid van Digimarc van derden en andere risico's die van tijd tot tijd omschreven staan in deponeringen die Digimarc doet bij de Securities and Exchange Commission, inclusief jaarverslagen op formulier 10-K, kwartaalrapporten op formulier 10-Q en huidige rapporten op formulier 8-K. TCM|Strategic wijst elke verplichting af om de informatie in deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Dit persbericht vormt geen aanbod om te kopen of een verzoek om een aanbod om effecten te verkopen of een verzoek om een gevolmachtigde.

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234